Правовий захист дітей від насильства в буковинських родинах

Права дітей закріплюються Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Сімейним кодексом України, Законом України «Про охорону дитинства» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини в цій сфері. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються.

На підставі положень Конституції України і Конвенції ООН про права дитини 26 квітня 2001 р. в Україні був прийнятий Закон «Про охорону дитинства», який ви-значає охорону дитинства стратегічним загальнонаціональним пріоритетом і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров\’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері.

Законодавством встановлюється процедура розгляду звернень з приводу жорстокого поводження, насильства і знущання над дітьми в сім\’ї та поза її межами.

Звернення чи повідомлення про факти жорстокого поводження з дитиною подаються самою дитиною, фізичними особами за місцем її проживання та приймаються посадовими особами:

– органів внутрішніх справ;
– органів та закладів освіти;
– органів охорони здоров\’я;
– управлінь (відділів) у справах сім\’ї та молоді;
– центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Центральним документом, котрий забезпечує детальне правове регулювання сімейних відносин, є Сімейний кодекс України. Сімейний кодекс України визначає основні засади шлюбу, права та обов’язки батьків, дітей та інших членів сім’ї, а також окреслює правові наслідки щодо невиконання ними цих обов’язків та порушення прав.

Обов\’язки батьків щодо виховання й розвитку дитини закріплені статтею 150 Сімейного кодексу України, якою батьки зобов\’язуються виховувати своїх дітей, проявляти турботу про їхнє здоров\’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, навчання. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дітей. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Адміністративну відповідальність за діяння, які полягають у насиль¬стві щодо дитини в сім\’ї та поза нею, передбачено cт. 1732 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кримінальна відповідальність за діяння, що становлять насильство над дитиною в сім\’ї або за її межами наступає згідно з Кримінальним кодексом України. Кримінальний кодекс України орієнто¬ваний на захист дитини від будь-яких форм фізичного, психологічного, сексу¬ального або економічного та соціального насильства над дитиною в сім\’ї або поза нею та постійно вдосконалюється в цьому напрямку. Дії, які складають жорстоке поводження з дитиною, враховуючи комплексний характер цього поняття, можуть містити склади злочинів, передбачених широким переліком статей Кримінального кодексу України.

Начальник відділу Чернівецького міського управління юстиції
Наталія КАЗИМИР