Нові правила професійної етики нотаріусів

Наказом Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2013 року затверджено нові Правила професійної етики нотаріусів України. Правила професійної етики були розроблені згідно із Законом «Про нотаріат», зокрема відповідно до законодавчих вимог стосовно обов’язків нотаріуса.

В основу нових Правил покладено, перш за все, принцип професійності нотаріуса як особи, якій державою делеговані функції по посвідченню прав, а також фактів, що мають юридичне значення, з метою надання їм юридичної вірогідності, та не зосереджуються виключно на обов’язках нотаріуса як члена професійної самоврядної організації Нотаріальна палата України.

Правила встановлюють стандарти професійної етики нотаріуса. Наприклад, на виконання вимог законодавства та присяги нотаріус повинен не вчиняти дій, які могли б поставити під сумнів неупередженість і незалежність нотаріальної діяльності. Він зобов’язаний постійно підвищувати свій професійний рівень, юридичну та технічну компетентність. Представники нотаріальної професії повинні уникати залучення до політичної діяльності, яка не дозволяє зберегти неупередженість, тощо.

Крім того, Правилами визначені морально- та професійно-етичні принципи нотаріуса при здійсненні професійної діяльності. Ці принципи стосуються професійної та суспільної моралі. Документ також регламентує відносини нотаріусів з Нотаріальною палатою України – професійною самоврядною організацією, яка була утворена Першим всеукраїнським з’їздом нотаріусів. До того ж встановлено стандарти відносин нотаріуса з особами, які до нього звертаються, та відносин нотаріуса із засобами масової інформації.

Так, нотаріус без поважних причин не має права порушувати встановлений режим роботи нотаріальної контори, вимоги щодо її приміщення та оснащення, спілкуватися з особами, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, через помічника чи іншого працівника нотаріальної контори. При вчиненні нотаріальної дії нотаріус не повинен піддаватися тиску третіх осіб, впливу політичної кон’юнктури та зобов’язаний суворо дотримуватися вимог законодавства та інтересів осіб, які до нього звернулися.

Правилами не допускається індивідуальна реклама нотаріуса в засобах масової інформації, у тому числі в і Інтернеті. Крім того, Правила встановлюють стандарти поведінки нотаріусів у позаслужбовий час.

Правила є обов’язковими для нотаріусів. Їх порушення тягне за собою відповідальність у порядку і випадках, передбачених Законом України «Про нотаріат».
Отже, Правилами детально визначено основні принципи професійної діяльності нотаріуса, його морально-етичні зобов’язання, врегульовано питання відносин нотаріуса з особами, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій чи отриманням відповідних консультацій правового характеру, та нотаріальним співтовариством.

Начальник Чернівецького міського управління юстиції
Світлана АФОНІНА