ПРАВОВА ПІДТРИМКА БУКОВИНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

05 листопада 2013 року постановою Верховної Ради України схвалені рекомендації парламентських слухань на тему: «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» в яких, зокрема, йдеться про посилення соціального та правового захисту трудових мігрантів та членів їх сімей; налагодження обліку трудових мігрантів, які працюють за межами України; запобігання незаконній трудовій міграції та ризикам, що пов’язані із нею; створення умов для повернення та реінтеграції трудових мігрантів; активізацію державної політики щодо формування привабливого внутрішнього ринку праці.

Депутати рекомендують Президенту порушувати питання щодо сприяння і підтримки громадян України та українських трудових мігрантів, які перебувають за кордоном приділяти увагу інституційному зміцненню дипломатичних представництв України, передусім у країнах з численними українськими громадами та розглянути доцільність проведення засідання Ради національної безпеки та оброни України на якому розглянути питання захисту громадян України, які проживають та працюють за її межами від загроз їх життю і здоров\’ю внаслідок терористичних актів, викрадень і торгівлі людьми.
Крім того, Верховній Раді рекомендовано скасувати норму щодо обкладення прибутковим податком грошових переказів трудових мігрантів внести зміни до чинного законодавства України.

Кабінету Міністрів України пропонується, зокрема, прискорити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону України «Про зовнішню трудову міграцію», врегулювати питання про виборче право мігрантів, вжити заходів для підписання та ратифікації Міжнародної конвенції про захист прав усіх трудових мігрантів та членів їхніх сімей від 18 грудня 1990 року, прийнятої Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №45/178, а також інших багатосторонніх міжнародних договорів у сфері міграції та забезпечити в повному обсязі виконання заходів Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року.

Окрім того, планується розробити державну програму залучення інвестицій трудових мігрантів в українську економіку, затвердити нормативно-правову базу щодо підтримки українських навчальних закладів за кордоном та вжити заходів щодо спрощення процедури визнання документів про освіту (нострифікації), отриманих громадянами України за кордоном.
Провідний спеціаліст Чернівецького міського управління юстиції
Людмила ПИЛИПІВ

Новини Партнерів