Оголошується конкурс на розробку ескізу відзнаки Чернівецької міської ради «Волонтер-Захисник України»

Чернівецька міська рада і Центр допомоги задіяним в антитерористичній операції військовим та їх родинам оголошують конкурс на розробку ескізу відзнаки Чернівецької міської ради «Волонтер-Захисник України». До участі в конкурсі допускаються професійні майстри геральдичного, медальєрного мистецтва, художники та ювеліри, а також інші мешканці міста Чернівців, які мають бажання та здібності підготувати ескіз відзнаки. Участь у конкурсі можуть брати також колективи авторів.

Конкурсний відбір кращого ескізного проекту відзнаки проводиться конкурсною комісією з підведення підсумків конкурсу на розробку ескізу відзнаки Чернівецької міської ради «Волонтер-Захисник України», склад якої затверджується розпорядженням Чернівецького міського голови.

Прийом конкурсних матеріалів проводиться впродовж 10-ти календарних днів з дати оголошення конкурсу – до 15.08.2014 р.

Учасники конкурсу представляють наступні конкурсні матеріали:
– заява, про бажання взяти участь у конкурсі ескізу відзнаки, а також інформація про те, що надані на конкурс ескізи не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;
– ескіз відзнаки на щільному папері формату А4 в кольоровому зображенні та на компакт-диску;
– пояснювальна записка (обсягом до однієї сторінки) з тлумаченням кольорів, зображень та написів, застосованих під час розробки ескізу, кошторису орієнтовної вартості виготовлення відзнаки.
– інформаційна довідка про автора (ів), в якій має міститись: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, місце роботи виконавця, контактний номер телефону, ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорта виконавця (ів).

Автор (колектив авторів) може подати тільки один ескіз відзнаки. Матеріали можуть бути надіслані звичайною та електронною поштою. Несвоєчасне подання конкурсних матеріалів, подання їх не в повному обсязі або з порушенням встановлених цим Положенням вимог є підставою для відмови в їх прийомі.

Основними вимогами до ескізу відзнаки є:
– дотримання правил геральдики і фалеристики;
– висока художня виразність і естетичний зовнішній вигляд;
– оригінальність рішень;
– економічність виконання;
– відсутність символіки політичних партій та громадських організацій України та інших держава.

Підведення підсумків конкурсу та відбір кращого ескізу відзнаки здійснюються комісією. Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів по кожному ескізу відзнаки. При рівній кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

Організатором конкурсу виступає Чернівецька міська рада та Центр допомоги військовим, задіяним в антитерористичній операції, та їх родинам.

Контактні дані:

м. Чернівці, Центральна площа, 1, каб. 106
тел./факс (0372) 52 25 79
e-mail: press@rada.cv.ua

Новини Партнерів