ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПЕРЕСЕЛИЛИСЯ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Законом України від 12.08.2014 року № 1635-VII «Про внесення змін до Закону України \”Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України\” щодо місця перебування та права на освіту» передбачено, що за зверненням громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, за місцем їх перебування оформлюються і видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, довідки, що підтверджують місце їх перебування. Такі довідки видаються громадянам в день звернення на підставі паспорта громадянина України чи іншого документа, до якого, згідно із Законом України \”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні\”, вносяться відомості про реєстрацію місця проживання та письмової заяви, в якій зазначається адреса, за якою громадянину може бути вручена офіційна кореспонденція.
Зразок та порядок видачі довідки, що підтверджує місце перебування, зразок письмової заяви, яка подається громадянином для одержання довідки, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. В законі передбачено, що громадяни України, які мешкають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.
Такі громадяни України мають право здобувати певний освітній рівень за рахунок бюджетних коштів в державних і комунальних закладах відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів на відповідний рік, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення формування державної політики у сфері освіти. Якщо такі громадяни не потрапили до переліку осіб, що рекомендовані вищим навчальним закладом до зарахування на місця державного замовлення, центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування державної політики у сфері освіти, за зверненням цього вишу, надає (розміщує) додаткові місця держзамовлення з урахуванням напряму, обраного абітурієнтом. Порядок виділення додаткових місць державного замовлення для таких громадян встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення формування державної політики у сфері освіти.
Головний спеціаліст Чернівецького міського управління юстиції Зоя ФЕДИК

peredplata