ОПОДАТКУВАННЯ ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ ДОХОДІВ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ

Розглядаючи питання оподаткування військовим збором доходів за цивільно-правовими договорами Державна фіскальна служба зазначила, що оподаткуванню військовим збором підлягають доходи, отримані за цивільно-правовими договорами, зокрема договором підряду та/або договором про надання послуг, виконання робіт та/або надання послуг яких підтверджуються актами виконаних робіт(актами приймання – передачі), на підставі яких провадиться їх оплата.
Відповідно до пп. 161.1.1 п. 161.1 ст. 161 підрозділу 10 Розділу XX ПКУ платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПКУ, а саме фізична особа – резидент (нерезидент), яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент.
Об\’єктом оподаткування збором є, зокрема, доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (пп. 161.1.2 п. 161.1 ст. 161 підрозділу 10 Розділу XX ПКУ).
Тобто під об\’єктом оподаткування військовим збором розуміється дохід, який нараховується (виплачується, надається) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Результатом цивільно-правового договору є факт виконання робіт (надання послуг).
За цивільно-правовими договорами (договором підряду / договором про надання послуг) оплачується виконана робота / надана послуга, що у межах бухгалтерського обліку підтверджується первинними документами, зокрема, актами виконаних робіт (актами приймання-передачі).
Згідно зі статтею 837 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором підряду (цивільно-правовим договором) одна сторона (підрядник) зобов\’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов\’язується прийняти та оплатити виконану роботу.
За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов\’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов\’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (частина перша ст. 901 ЦКУ).
Отже, для цілей оподаткування військовий збором факт оплати у межах цивільно-правового договору (договору підряду / договору про надання послуг) кваліфікується як об\’єкт оподаткування.
Таким чином, оподаткуванню військовим збором підлягають доходи, отримані за цивільно-правовими договорами, зокрема договором підряду та/або договором про надання послуг, виконання робіт та/або надання послуг яких підтверджуються актами виконаних робіт (актами приймання-передачі), на підставі яких провадиться їх оплата\”.

Начальник відділу Чернівецького міського управління юстиції Наталія КАЗИМИР

peredplata