ЗА ДОПОМОГУ У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ, ПЕРЕДБАЧЕНО ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ

В боротьбі з корупційним правопорушеннями в Україні вагоме місце належить громадянам, їх активній антикорупційній позиції. А тому їх діяльність з цього питання підлягає відповідному захисту.
Цей обов’язок держави передбачений, серед іншого, ст. 33 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Україною 18 жовтня 2006 року, в якій зазначено, що кожна держава включає до своєї внутрішньої правової системи належні заходи для забезпечення захисту таких осіб.
З врахуванням цього чинним законодавством передбачаються заходи, спрямовані на захист викривачів осіб, що вчиняють корупційні правопорушення.
Слід зазначити, що такі заходи систематично посилюються. І вони передбачені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13 травня 2014 року ст. 20 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» викладена у новій редакції.
Відповідно до ст. 20 названого Закону особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (особи, які добросовісно (за відсутності корисливих мотивів, мотивів неприязних стосунків, помсти, інших особистих мотивів) повідомляють про порушення вимог цього Закону іншою особою) перебувають під захистом держави.
За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України \”Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві\”.
До таких заходів відповідно до названого Закону відносяться: особиста охорона, охорона житла і майна, видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку, заміна документів та зміна зовнішності, зміна місця роботи чи навчання, переселення в інше місце проживання, візуальне спостереження, прослуховування телефонних розмов та інші.
Крім того, особа не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.
Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.
Новацією є закріплення у Закону положення про розгляд по суті анонімних повідомлень про вчинення корупційних правопорушень.
Закон передбачає,зокрема, що повідомлення про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у строк не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у зазначений строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують строк розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів до припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
Провідний спеціаліст організаційно–контрольного відділу Чернівецького міського управління юстиції Іван БОЙЧУК.