Головне – про електронне ПДВ

Залишилось трохи більше місяця до запровадження електронного адміністрування ПДВ, тому пропонуємо ознайомитись із основними новаціями, які запрацюють з 1 січня 2015 року.
Постановою КМУ від 16.10.2014 р. №569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» затверджено Порядок електронного адміністрування ПДВ (далі – Порядок №569) та встановлено, що рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ будуть відкриватися у Державній казначейській службі (далі – ДКС).
Електронне адмініструванняПДВ буде запроваджуватись та діяти наступним чином:
1. Державна фіскальна служба (далі – ДФС) до 15 грудня 2014 р. передасть Державній казначейській службі реєстри платників ПДВ.
2. Державне казначейство до 25 грудня 2014 р. автоматично на безоплатній основі відкриє електронні рахунки всім зареєстрованим платникам ПДВ згідно із реєстрами.
3. Операції з використанням електронного рахунку будуть здійснюватися з 1 січня 2015 року.
4. Податкові накладні з 1 січня 2015 року в паперовому вигляді не будуть виписуватися. Податкові накладні та розрахунки коригування до них будуть оформлятися лише в електронній формі.
5. В Єдиному реєстрі податкових накладних з 1 січня 2015 року слід реєструвати всі податкові накладні та розрахунки коригування до них без винятку.
6. В Єдиному реєстрі податкових накладних з 1 січня 2015 року можна буде зареєструвати податкову накладну та розрахунок коригування до неї лише за наявності на електронному рахунку платника зарезервованої суми ПДВ під цю накладну чи розрахунок. Ця сума податку обчислюється за формулою.
Таким чином, для започаткування електронного адміністрування ПДВ платникам доведеться перерахувати певну суму коштів з поточного рахунку на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ.
7. Суму ПДВ, на яку платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних буде визначати Державна фіскальна служба, а для платника податку система електронного адміністрування ПДВ передбачає можливість отримувати інформацію про стан свого рахунку в такій системі та рух коштів на ньому, а також суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних.
8. ДФС на підставі поданих декларацій складає реєстр, в якому зазначаються назва або прізвище, ім\’я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб – підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку та сума податку за звітний період, що підлягає перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок. Реєстр, не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку сплати податкових зобов\’язань, надсилається до ДКС.
9. На підставі таких реєстрів ДКС не пізніше останнього дня строку, встановленого Податковим кодексом України для самостійної сплати податкових зобов\’язань, сплачує з електронних рахунків платників їх податкові зобов’язання з ПДВ до бюджету (чи суми на спеціальний рахунок сільгоспвиробника – спецрежимника).
У разі недостатності коштів на електронному рахунку для сплати зобов’язань, платник податку перераховує на електронний рахунок необхідні кошти з власного поточного рахунку.
10. Податкові зобов’язання, визначені документальними перевірками чи в зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку, та штрафні санкції і пеня будуть сплачуватись платником податку лише з поточного рахунку.
11. Розрахунок коригування до податкової накладної, що передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів постачальнику, буде складатись постачальником, а реєструватись в Єдиному реєстрі податкових накладних – покупцем (отримувачем).
Інформаційно – комунікаційний відділ ДПІ у м. Чернівцях

peredplata