Викиди забруднюючих речовин в атмосферу у 2014 році

Впродовж 2014р. викиди в атмосферу здійснювали стаціонарні джерела 109 організацій та підприємств області, з яких 40,4% розташовані в м.Чернівцях. За цей період викинуто в повітря 2,5 тис.т забруднюючих речовин, що на 9,2% менше, ніж у 2013р. В середньому по області одним підприємством було викинуто по 23 т шкідливих речовин.
У структурі викинутих забруднюючих речовин найбільшу частку займали речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 688 т, оксид вуглецю – 576 т та неметанові леткі органічні сполуки – 433 т. Крім того, в атмосферне повітря було викинуто 137,0 тис.т діоксиду вуглецю.
Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення в розрахунку на 1 км2 території області склала 307 кг шкідливих речовин (у 2013р. – 338 кг). У розрахунку на одну особу населення області в середньому припадало 2,7 кг забруднюючих речовин (у 2013р. – 3,0 кг).

Заступник начальника
Головного управління статистики Г.І.Петрова

peredplata