Підсумки роботи промисловості області у січні 2014 році

Індекс промислової продукції області у січні п.р. порівняно з січнем 2014р. становив 103,1%, з груднем 2014р. – 75,1%.

Темп зростання обсягів виробництва у січні п.р. порівняно з січнем 2014р. в добувній та переробній промисловості становив 92,2%, у т.ч. в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 110,0%, у переробній промисловості – 92,1%.

Серед підприємств переробної промисловості збільшення обсягів промислової продукції відбулося у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 62,9%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,4%. Зменшились обсяги промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 49,3%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 46,3%, машинобудуванні – на 42,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 4,4%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 3,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні п.р. порівняно з січнем 2014р. індекс промислової продукції становив 117,0%.

Заступник начальника
Головного управління статистики Г.І. Петрова