КП « Чернівціводоканал» працюватиме під контролем громадськості

Склад наглядової ради КП «Чернівціводоканал» у кількості дев’яти осіб затвердила сесія міської ради. У наглядовій раді працюватимуть чотири представника депутатського корпуса, чотири – представника громадськості та один представник міського голови.
Шляхом рейтингового голосування до складу Наглядової ради КП «Чернівціводоканал» сесія міської ради делегувала депутатів Валерія Бурштейна, Василя Дутчака, Ірину Зрибнєву та В’ячеслава Кишлярука.
Сесія міської ради затвердила до складу Наглядової ради також чотирьох представників громадськості, рекомендованих Громадської радою, що діє при виконавчому комітеті міської ради і об’єднує майже чотири десятка громадських організацій. Ними стали – Лідія Анциперова (освіта – вища історична та економічна, голова обласної ради Конфедерації профспілок недержавного сектору економіки, має досвід роботи у фінансовій сфері та на керівних посадах у недержавному секторі економіки), Валерій Карбашевський ( освіта – фізична, економічна, має досвід роботи у виробничій сфері радіоелектроніки, а також управління підприємствами у недержавному секторі економіки, керівник громадської організації «Європейське партнерство»), Андрій Олійник (освіта – вища фізична, інженерна, має досвід роботи у корпоративній сфері на управлінських посадах середньої ланки) та Олександр Чернюк ( освіта – вища економічна, має досвід роботи у сфері організації будівельної діяльності, торгівлі , голова ОСББ, керівник ГО « Люблю Чернівці»)
Представником міського голови у Наглядовій раді КП «Чернівціводоканал» стала Антоніна Бабюк, яка має вищу економічну освіту, займається підприємницькою діяльністю, є заступником голови ОССБ, членом волонтерської організації « Катарсіс», Асоціації платників податків України, профспілкової організації підприємців МТК «Калинівський ринок». Кандидатуру Антоніни Бабюк підтримала також Наглядова рада МТК «Калинівський ринок».
Довідково.
Наглядова рада є колегіальним контрольно-дорадчим органом КП «Чернівціводоканал» і обирається на три роки. Рішення Наглядової ради носять рекомендаційний характер. Вона здійснює нагляд та контроль за виробничою, фінансово-господарською діяльністю підприємства, а саме:
• Розглядає фінансові звіти підприємства.
• Виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства.
• Аналізує результати перевірок діяльності підприємства.
• Вносить Чернівецькій міській раді, виконавчому комітету Чернівецької міської ради та директору підприємства пропозиції щодо покращання діяльності підприємства у вигляді конкретних заходів.
• Вносить пропозиції щодо щорічних планів розвитку підприємства, внесення до них змін та доповнень, контролює їх виконання.
• Не рідше одного разу в рік звітує перед засновником щодо ефективності діяльності підприємства, виконання фінансових планів та використання його майна.
• Здійснює контроль за виконанням рішень засновника.
Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради або на вимогу:
• Засновника або виконавчого комітету Чернівецької міської ради.
• Громадських організацій та об’єднань.
• Трудового колективу підприємства.
• Не менше 1/3 загального складу Наглядової ради.
Наглядова рада має право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію та звіти про діяльність підприємства, залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності підприємства,рекомендувати Чернівецькому міському голові звільнити директора підприємства в разі документального підтвердження порушення ним чинного законодавства України, фінансової дисципліни, невиконання або неналежного виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.
Наглядова рада не має права втручатися в оперативно- господарську діяльність Підприємства.