У Чернівцях відбудеться Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

23-24 квітня відбудеться Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Освіта і життєвий світ особистості:європейський досвід
і українські реалії».

Конференція буде проводитись за такими напрямками:
1. СОЦІУМ ЯК ЖИТТЄВИЙ СВІТ ОСОБИСТОСТІ.
2. ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
3. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СИСТЕМУ СВІТСЬКОЇ І РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ
4. СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА
5. НАУКОВЕ ЗНАННЯ ЯК СОЦІАЛІЗУЮЧИЙ ФАКТОР

В роботі конференції приймуть участь науковці та експерти з України та із зарубіжжя, керівники обласних та міських освітніх закладів, представники громадських і релігійних організацій. Протягом конференції будуть розглянуті такі питання:
– освітній простір навчального закладу як складова життєвого світу особистості;
– форми державного управління освітніми системами;
– розвиток адаптивності вразливих груп населення засобами соціальної освіти, зорієнтованої на життєвий світ клієнта;
– держава, освіта та модернізація;
– формування духовних цінностей молоді засобами релігійної освіти;
– форми поєднання світського і релігійного компонентів в освіті: європейський досвід;
– вища освіта в Україні: шляхи реформування;
– освіта після майдану: експектації та реалії.

Конференція має широку географію представництва: Україна, Румунія, Німеччина, Франція, Польща, Канада, США.
В роботі конференції приймають участь науковці, представники державних органів і освітніх закладів, громадських та релігійних організацій, експерти із таких міст як Фрайбург (Німеччина), Монпельє (Франція), Радом (Польща), Жешув (Польща), Вінніпег (Канада), Рентон (США), Чернівці, Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Київ, Луцьк, Рівне, Остріг, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Харків, Херсон, Мукачів, Білгород-Дністровський.

В рамках конференції буде проведено «Єдиний день релігійної свободи» на тему: «Форми імплементації духовного потенціалу релігії у світську освіту», на якому буде обговорено можливості використання релігійної освіти як компоненту духовності українського суспільства.

До роботи конференції в режимі «он-лайн» долучаться аудиторії з Польщі,Німеччини, Франції, США, Канади та експерти з України.

КАЛЕНДАР РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

23квітня 2015 року
10.00 – 13.00 Пленарне засідання (Блакитна зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 к.5.)
13.00 – 14.00 Кава-брейк
14.00 – 18.00 Продовження пленарного засідання

24 квітня 2015 року
10.00 – 13.00 Секційні засідання, Єдиний день релігійної свободи (к. 6, а. 31)
13.00 – 14.00 Кава-брейк
14.00 – 15.00 Підведення підсумків. Круглий стіл

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин
Виступ в режимі «Он-лайн» – до 10 хвилин
Інформаційні довідки, запитання, доповнення, зауваження – до 3 хвилин

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
23 квітня 2015 р.
10.00.-13.00
Блакитна Зала ЧНУ ім. Юрія Федьковича

Вітальне слово
Мельничук Степан Васильович – академік Міжнародної термоелектричної академії, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д. фіз-мат. н., проф., ректор Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
Прядко Володимир Васильович – д. екон. н., професор, ректор Буковинського державного фінансово-економічного університету
Кирилюк Павло Іванович – президент Буковинської конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні
Карпов Петро Іванович – єпископ Обласного об’єднання Церков Християн Віри Євангельської Чернівецької області

Доповіді
Палійчук Оксана Михайлівна (Чернівці) – к. пед. н., доц. начальник департаменту освіти Чернівецької ОДА – «ОСВІТНІЙ ПРОСТІР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК СКЛАДОВА ЖИТТЄВОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ»
Балух Василь Олексійович (Чернівці) – академік АН вищої освіти України, Заслужений працівник освіти України, член-кореспондент НАПН України, д. іст.н., проф., декан філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, зав. кафедри культурології, релігієзнавства та теології – «РЕЛІГІЙНА ОСВІТА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»
Туленков Микола Васильович (Київ) – академік АН вищої школи України, д. соц. н., професор кафедри галузевої соціології Київського національного університету ім. Т. Шевченка – «ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ»
Пєжхальська Марія (Радом, Польща) – доктор філософії, професор, ректор Вищої школи соціальних і технічних наук – «СПІВПРАЦЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ У ЛОКАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ» (режим «Он-лайн)
Петрюк Ірина Михайлівна (Чернівці) – к. пед. н., доц., докторант зав. кафедри загальної та соціальної педагогіки Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича – «РОЗВИТОК АДАПТИВНОСТІ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЗОРІЄНТОВАНОЇ НА ЖИТТЄВИЙ СВІТ КЛІЄНТА»
Шульга Олександр Миколайович (Київ) – к. соц. н., старший науковий співробітник відділу теорії та історії соціології Інституту соціології НАН України – «ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗМІНИ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ МАТРИЦЬ ТА ОСВІТА В УКРАЇНІ» (режим «Он-лайн)
Кріхельдорф Корнелія (Фрайбург, Німеччина) – доктор філософії, проф., проректор з наукової роботи Католицького університету м.Фрайбург, директор Інституту соціальних досліджень – «СУПЕРВІЗІЯ ЯК ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ МЕТОД У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ» (режим «Он-лайн»)
Кутуєв Павло Володимирович (Київ) – д. соц. н., проф., зав. кафедри соціології Національного технічного університету «КПІ» – «ДЕРЖАВА, ОСВІТА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ» (режим «Он-лайн»)
Малик Василь Георгійович (Чернівці) – к. філос. н., доктор богослов’я, ректор Чернівецької біблійної семінарії Церкви ХВЄ (п’ятидесятників), старший викладач кафедри філософії і права Буковинського державного фінансово-економічного університету – «ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ»
Штефан Братосін (Монпельє, Франція) – проф. університету Поля Валері м.Монпельє, директор журналу «ESSACHESS» –«ВІРА І МОВА: СМИСЛОВІ ПАРАДИГМИ ДЛЯ ВИХОВАННЯ» (режим «Он-лайн»)

Продовження пленарного засідання
14.00 – 18.00

Бурчеа Нелу (Румунія) – директор Відділу релігійної свободи та зовнішніх зв’язків Румунського уніону Церкви АСД, президент Національної Асоціації «Совісті і Свободи», докторант Оксфордського університету – «ФОРМИ ПОЄДНАННЯ СВІТСЬКОГО І РЕЛІГІЙНОГО КОМПОНЕНТІВ В ОСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»
Пилипенко Валерій Євгенович (Київ) – академік Нью-Йоркської академії наук, академік Української академії політичних наук, д. соц. н., проф., провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України – «ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ»
Докаш Віталій Іванович (Чернівці) – академік АН вищої школи України, д. філос. н., проф., зав. кафедри соціології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича – «РЕЛІГІЙНА ОСВІТА ЯК ФАКТОР ЛЕГІТИМАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ТОЛЕРИЗАЦІЇ ВІДНОСИН»
Щудло Світлана Андріївна (Дрогобич) – д. соц. н., проф., зав. кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка – «ОСВІТА ПІСЛЯ МАЙДАНУ: ЕКСПЕКТАЦІЇ ТА РЕАЛІЇ» (режим «Он-лайн»)
Длугош Пьотр (Жешув, Польща) – доктор філософії Ягеллонського університету, лектор Інституту соціології університету м.Жешув – «ЖИТТЄВІ ПЛАНИ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ У ПІДКАРПАТТІ» (режим «Он-лайн»)
Гуменюк Катерина (Канада) – магістр психології, експерт із сімейного консультування – «ОСВІТА ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ» (режим «Он-лайн»)
о. Кшиштоф Сапальський (Чернівці) – декан Чернівецької Римо-Католицької Церкви в Україні – «ОСВІТНЯ РОБОТА В РИМО-КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ»
Ципко Світлана Юріївна (Чернівці) – к. соц. н., доц. кафедри соціології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича – «СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ НА БУКОВИНІ»
МакКензі Бред (Вінніпег, Канада) – почесний проф. факультету соціальної роботи Манітобського університету – «ОСВІТА У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В КАНАДІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ» (режим «Он-лайн»)

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ ДОПОВІДЕЙ

Митрополит Чернiвецький i Буковинський Данило (УПЦ КП)
Архієпископ Чернівецький і Кіцманський Онуфрій (УПЦ КП)
Архієпископ Чернівецький і Буковинський Мелетій (УПЦ)
Єпископ Чернівецький і Хотинський Герман (УАПЦ)
Вікарій Буковинський Коломийсько-Чернівецької Єпархії о. Валерій Сиротюк (УГКЦ)
Декан Чернівецької Римо-Католицької Церкви в Україні о. Кшиштоф Сапальський
Голова Обласного об’єднання Церкви ЄХБ Кушнір Юрій Михайлович
Голова Обласного об’єднання Церкви ХВЄП Карпов Петро Іванович
Секретар Буковинської Уніонної конференції Церкви АСД Гунько Віталій Мірчевич
Головний рабин Чернівецького регіону Ноах Кофманський
Президент Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів Шевчук Андрій Георгійович
Представник Чернівецької громади віри Багаї Олена Пігулевська