Набув чинності новий Закон про правовий режим воєнного стану

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 12.05.2015 N 389-VIII, який визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юросіб.
Згідно із Законом воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юросіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Правовою основою введення воєнного стану є Конституція, цей Закон та указ Президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою.
Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юросіб в умовах воєнного стану визначаються відповідно до Конституції та цього Закону.
В умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції.
У процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здоров\’я особи тощо. На час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим договором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада).
Закон набув чинності 11 червня 2015 року у зв\’язку з його опублікуванням 10.06.2015 р. у газетах \”Голос України\” N 101 та \”Урядовий кур\’єр\” N 102.

Провідний спеціаліст Чернівецького міського управління юстиції Людмила ПИЛИПІВ

peredplata