Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

При здійсненні нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, прокурор керується Конституцією України, Законом України: “Про прокуратуру”, Кримінально-процесуальним кодексом, Кримінально-виконавчим кодексом України, вимогами Європейських пенітенціарних правил та іншими нормами міжнародного права та актами національного законодавства.
Конституція України покладає на прокуратуру здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженнями особистої свободи громадян.
Прокурорський нагляд розповсюджується на місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, на виправно-трудові та інші установи, що виконують покарання або заходи примусового характеру, які призначаються судом, і мають забезпечити встановлений кримінально-виконавчим законодавством порядок та умови тримання або відбування покарання особами у цих установах, їх права і виконання ними своїх обов’язків.
Нагляд за законністю виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, має певні специфічні особливості прокурорської діяльності. Вони характеризуються сукупністю даних, які свідчать про виконання адміністраціями установ і органів своїх обов’язків дотримання порядку й умов виконання покарань, законності застосування заходів реагування стосовно засуджених, які порушують установлений порядок або ухиляються від відбуття покарання.
До покарань, непов’язаних з позбавленням волі, відповідно до ст. 51 КК України відносяться: 1) штраф; 2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 4) громадські роботи; 5) виправні роботи; 6) службові обмеження для військовослужбовців; 7) конфіскація майна. Такий перелік покарань, непов’язаних з позбавленням волі, зумовив створення широкого кола органів і установ, які їх виконують. Цими обставинами визначається специфіка роботи прокурора на окремих напрямках нагляду за додержанням заковів при виконанні покарань, непов’язаних з позбавленням волі.
Відповідно до норм Кримінально-виконавчого кодексу України, які регламентують виконання покарань, непов’язаних з позбавленням волі, покарання, як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи, виконує і контролює кримінально-виконавча інспекція, яка, крім цього, здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбуття покарання з випробуванням, а також звільнених від відбуття покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Покарання у вигляді штрафу, конфіскації майна виконуються Державною виконавчою службою. Покарання у вигляді позбавлення військового спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, а також службових обмежень для військовослужбовців виконують відповідні органи чи посадові особи, які присвоїли їм ці звання, ранги, чини, кваліфікаційний клас, а також командири військових частин. Додержання законів у діяльності цих органів і установ здійснюють міські, районні, міжрайонні та військові прокурори гарнізонів.
Прокурор здійснює такий нагляд шляхом проведення регулярних перевірок, а також у зв’язку з необхідністю належного реагування на відомості про можливі порушення законодавства, що містяться у скаргах чи зверненнях.
При цьому слід зазначити, що об’єктами прокурорського нагляду при виконанні покарань не пов’язаних з позбавленням волі, є не лише органи виконання покарань, а й особи, засуджені до такого виду покарань.
За результатами проведених перевірок прокурор вживає відповідних заходів прокурорського реагування щодо усунення виявлених порушень законів, поновлення порушених прав і свобод громадян, притягнення винних посадових осіб до передбаченої законом відповідальності.

Прокуратура Шевченківського району м. Чернівці

peredplata