ПРАВО ЧЕРНІВЧАН НА ОТРИМАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Згідно з частиною першою статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.
Питання надання безоплатної правової допомоги на сьогодні врегульовано Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), який набрав чинності 9 липня 2011 року.
Безоплатну вторинну правову допомогу, на відміну від первинної, мають право отримувати лише окремі категорії осіб, визначені Законом, з урахуванням двох критеріїв – критерію малозабезпеченості та належності до тих категорій осіб, для яких законами вже закріплено право на безоплатну правову допомогу.
Відповідно до ЗаконУ право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі категорії осіб:
1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім\’ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України \”Про прожитковий мінімум\” для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, – на всі види правових послуг;
2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім\’ї;
3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;
4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;
5) підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані органами дізнання та слідства;
6) особи, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту. Така допомога надається протягом 72 годин з моменту затримання.
7) особи, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов\’язковою;
8) особи, на яких поширюється дія Закону України \”Про біженців\”;
9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України \”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту\”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.
2. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов\’язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.
Безоплатну вторинну правову допомогу, що включатиме наступні види правових послуг: захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру, надають утворені за рішенням Міністерства юстиції центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зокрема:
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
адреса: 58000, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 1.
ел. пошта: office.chernivtsi@legalaid.gov.ua
єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213103
Директор: Мунтяну Аркадій Павлович

В.о. начальника Чернівецького міського управління юстиції Тетяна Кошкер