Чи можна продовжити декретну відпустку після 3-х років

Питання про надання відпусток урегульовано положеннями Кодексу за-конів про працю України та Закону «Про відпустки».
Законодавство України надає жінкам наступні можливості щодо отри-мання відпусток після досягнення дитиною трьохрічного віку:

а) підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частко-во оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для до-гляду за дитиною більшої тривалості (частина 2 статті 18 Закону). Дієвість дано-го варіанту залежить від того, чи Ви є державним службовцем або працівником державного підприємства;

б) жінці, яка працює і має 2 або більше дітей віком до 15 років; або дити-ну-інваліда; або матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи; одинокій матері; а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачува-на відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неро-бочих днів (частина 1 статті 19 Закону);

в) відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов\’язковому порядку матері в разі, якщо дитина потребує дома-шнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цу-кровий діабет I типу (інсулінозалежний), – не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію \”дитина-інвалід підгрупи А\” – до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку (частина 1 статті 25 Закону);

г) підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості (частина 4 статті 179 Кодексу).

У варіанті «в» можливим є обрати випадок, коли дитина не є хворою, а просто потребує домашнього догляду (при цьому заробітна плата виплачувати-ся не буде, але стаж роботи буде рахуватися в загальному порядку). У варіанті «г» можливим є обрати випадок, коли можна взяти відпустку «за власний раху-нок» на необмежений законом строк (при цьому заробітна плата виплачуватися не буде, але стаж роботи буде рахуватися в загальному порядку. Проте на це потрібна згода роботодавця).

Головний спеціаліст відділу Чернівецького міського управління юстиції Ната-лія СИРБУ

peredplata