ВОЛОНТЕРАМ БУДЕ ВИПЛАЧУВАТИСЬ ГРОШОВА ДОПОМОГА

З 04 вересня 2015 року діє Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 604 «Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту»
Виходячи зі змісту даної Постанови, одноразова грошова допомога виплачується у двох випадках: загибелі (смерті) волонтера – з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть; встановлення інвалідності – з дати, що зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії.
При цьому така допомога виплачується за умови якщо такі випадки відбулись: під час надання волонтерської допомоги громадянам в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту; під час надання волонтерської допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту.
У разі загибелі (смерті) волонтера одноразова грошова допомога виплачується у розмірі 500 прожиткових мінімумів членам сім\’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) волонтера у рівних частинах.
У разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) одноразова грошова допомога виплачується волонтеру залежно від групи інвалідності у розмірі: 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, – інвалідам I групи; 200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, – інвалідам II групи; 150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, – інвалідам III групи.
Для отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) волонтера члени сім\’ї, батьки та утриманці загиблого подають: заяву кожного заявника; довідку судово-медичної експертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції. До заяви додаються копії:
• свідоцтва про смерть волонтера;
• свідоцтва про народження волонтера – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
• свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
• сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім\’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
• свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
• документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (копію паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожного заявника, а якщо серед них є дитина, – одного з батьків або опікунів чи піклувальників;
• рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дитиною загиблого волонтера);
• рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), – для виплати допомоги особі, яка не була членом сім\’ї загиблого (померлого), але перебувала на його утриманні.
Для отримання одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності волонтер подає: заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв\’язку з установленням інвалідності; копію довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності; довідку судово-медичної експертизи про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції. До заяви додаються копії:
• сторінок паспорта волонтера з даними про прізвище, ім\’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
• документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (копію паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожної з осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, а якщо серед них є діти, – одного з батьків або опікунів чи піклувальників.
Міжвідомча комісія (утворена Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції) розглядає подані документи та в разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких вони подані, заслуховує пояснення волонтерів, заявників, представників державних органів і свідків, у місячний строк з дня надходження документів (уточненої інформації) приймає рішення про призначення одноразової грошової допомоги.
Міжвідомча комісія протягом трьох робочих днів після прийняття рішення подає Мінсоцполітики списки волонтерів та осіб, щодо яких прийнято рішення про призначення одноразової грошової допомоги, із зазначенням обсягу коштів, необхідних для виплати цієї допомоги.
Мінсоцполітики не пізніше ніж через 14 робочих днів подає списки волонтерів та осіб, щодо яких прийнято рішення про призначення одноразової грошової допомоги, з відповідними розрахунками Мінекономрозвитку для внесення Кабінетові Міністрів України проекту рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги.
Мінсоцполітики після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги та їх надходження на рахунок Мінсоцполітики перераховує відповідні кошти органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
Міжвідомча комісія не пізніше ніж через п\’ять робочих днів після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги надсилає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення рішення про призначення одноразової грошової допомоги.
Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на підставі рішення міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги органами соціального захисту населення:
• за місцем проживання особи, зазначеної у рішенні міжвідомчої комісії, – у разі загибелі (смерті) волонтера;
• за місцем проживання волонтера – у разі настання інвалідності волонтера.
Для отримання одноразової грошової допомоги особа, зазначена у рішенні міжвідомчої комісії, подає органам соціального захисту населення такі документи:
• заяву про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;
• копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім\’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.
Рішення міжвідомчої комісії про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги може бути оскаржене в судовому порядку.
Підсумовуючи викладене, варто відзначити, що процедура отримання одноразової грошової допомоги на папері виглядає дуже складною та затягнутою. Залишається сподіватись, що насправді вона виявиться більш швидкою та організованою.

Начальник відділу Чернівецького міського управління юстиції Наталія КАЗИМИР

peredplata