Кому належить першочергове право на отримання земельних ділянок

Кому належить першочергове право на отримання земельних ділянокПершочергове право на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва передбачено для ( п. 14 ст. 12, п. 18 ст. 13 та п. 15 ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»):

• учасників бойових дій;
• учасників війни;
• інвалідів війни;
• сімей загиблих військовослужбовців.

Право на одержання земельної ділянки для будівництва житлового будинку в населених пунктах, обраних ними для проживання, мають (п.6 ст.12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»):

• військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років та потребують поліпшення житлових умов;
• батьки та члени сімей військовослужбовців, які заги-нули (померли) або зникли безвісти під час проходження військової служби;
• звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби.

Першочергове право на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва передбачено для ветеранів праці ( п.7.ст.7 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»).

Інвалідам із захворюваннями опорно-рухового апарату передбачене виділення земельних ділянок для будівництва гаражів поблизу місця їх проживання у разі наявності автомобіля з ручним керуванням (ч. 5 ст. 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»).

Молодим сім\’ям (до 35 років) встановлені квоти для виді-лення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва (ч.2 ст.10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

Молодіжні громадські організації та фонди для здійснення їх статутної діяльності мають право отримувати безоплатно у ко-ристування земельні ділянки (ст. 15 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

Людмила ПИЛИПІВ, провідний спеціаліст Чернівецького мі-ського управління юстиції