Буковинські нотаріуси відтепер – в ролі державних реєстраторів

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (із змінами, далі – Закон), а саме: пункту 5 статті 1, статті 6 Закону нотаріус визначений державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Пунктом 14 статті 1 цього Закону визначено коло відносин, щодо яких нотаріус є державним реєстратором – у разі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, крім державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки, державної реєстрації структурних утворень та територіальних осередків вищевказаних суб’єктів, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання.
Статус нотаріуса як державного реєстратора встановлюється нормами цього Закону і не відрізняється від статусу інших реєстраторів щодо:
– обсягу повноважень;
– прийняття та перевірки документів;
– зупинення розгляду документів;
– відмови у державній реєстрації;
– розгляду документів (в тому числі строків розгляду);
– проведення реєстраційних дій та роботи з Єдиним державним реєстром;
– формування реєстраційних справ;
– виправлення помилок;
– оскарження дій реєстратора.
При цьому слід зауважити, що нотаріус, який провів реєстраційну дію, не зберігає реєстраційну справу, а протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи, а саме: до виконавчих органів міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях за місцезнаходженням юридичної особи, фізичної особи – підприємця, в яких відповідно до ч. 3 статті 29 Закону зберігаються реєстраційні справи.
Справляння плати (адміністративного збору) у сфері державної реєстрації встановлено ст. 36 Закону. Щодо відносин, стосовно яких реєстраційні дії вчиняє нотаріус, можна виокремити наступні платежі:
– 0,3 мінімальної заробітної плати – за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
– 0,1 мінімальної заробітної плати – за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця;
За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою статті 29 Закону.

Джерело: Прес-служба ДФС Чернівецької області