ПРАЦЯ ЗА ТРУДОВОЮ УГОДОЮ НЕ ВХОДИТЬ ДО СТАЖУ РОБОТИ

В деяких випадках на підприємстві, в установі, організації робота може виконуватися не на підставі трудового договору, а згідно з укладеною трудовою угодою.
Трудова угода належить до цивільно-правових договорів і є однією з форм договору підряду.
Ст. 332 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) передбачено, що за договором підряду підрядчик зобов’язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу.
За трудовою угодою, укладеною між власником підприємства, установи, організації або підприємцем і громадянином, останній зобов’язується за винагороду виконати для підприємства, установи, організації або підприємця індивідуально визначену роботу.
У разі укладення трудової угоди, на відміну від трудового договору (контракту), найманий працівник (виконавець) не подає заяви про приймання його на роботу, підприємство-замовник не видає наказ (розпорядження) про зарахування його на певну посаду і не вносить записи до трудової книжки.
На виконавця роботи за трудовою угодою не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, і він самостійно організовує виконання робіт на свій ризик. На нього також не поширюються умови колективного договору, у тому числі різні соціальні пільги і гарантії, ним передбачені (відпустка, харчування, путівки та інше). Він не підлягає обов’язковому соціальному страхуванню, що позбавляє його права на допомогу із соціального страхування (допомогу з тимчасової непрацездатності, а жінки, крім того, не мають права на допомогу по вагітності, пологах і догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, допомогу з нагоди народження дитини, допомогу на поховання, пенсії по старості, по інвалідності, в разі втрати годувальника та ін.).
Час роботи за трудовою угодою не входить до трудового стажу працівника.
Виконані роботи (послуги) за трудовою угодою оплачують, як правило, після оформлення акта приймання-здавання робіт (послуг) за домовленістю між сторонами.
Якщо зобов’язання працівника за трудовим договором носять особистий характер і тому їх виконання не може бути передоручено іншій особі, то за трудовою угодою виконавець може передоручити виконання роботи (повністю або частково) іншій особі – субпідрядникові, що передбачено ЦК.
Робота за трудовою угодою не вважається роботою за сумісництвом, законом не обмежено категорію працівників, які можуть працювати за трудовою угодою.
Відпрацювання робочого часу за трудовою угодою не існує, оскільки за трудовою угодою оплата праці і закінчення терміну трудової угоди пов’язані з результатами конкретно виконаної індивідуально визначеної роботи.
Начальник відділу Чернівецького міського управління юстиції Зоя ФЕДИК

peredplata