Використання водних ресурсів річок Дністер, Прут та Сірет за 2015 рік

22 березня 2016 року світова спільнота відзначатиме Всесвітній день води, проведення якого у 1992 році започатковано Генеральною Асамблеєю Організації Об′єднаних Націй з метою привернення уваги до проблем, пов′язаних з водним фактором.

Цьогорічна тематика Всесвітнього дня води проходить під гаслом “Вода та робота”, що фокусується на тому, як достатня кількість і якість води може змінити життя і умови праці, і навіть трансформувати суспільство і економіку. Враховуючи актуальність питань щодо управління водними ресурсами, а також з метою піддвищення екологічної свідомості і обізнаності громадян щодо проблем, пов′язаних з водним фактором, Дністровсько-Прутським БУВР та його підвідомчими управліннями заплановано ряд заходів: екологічні заходи з очистки берегів річок Дністер, Прут та Сірет від побутового смітт′я; проведення лекцій на екологічну тематику в Корманській та Михалківській загально-освітніх школах, Новодністровській гімназії та Кельменецькому ліцеї, тощо.
Одним з основних завдань Дністровсько-Прутського БУВР, окрім інших, є ведення державного обліку використання води в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет.

За даними державного обліку використання вод за 2014 рік для потреб населення і народного господарства в зоні діяльності Дністровсько-Прутського БУВР було забрано 631,58 млн.м3 свіжої води, в тому числі: по басейну р. Дністер –435,85 млн.м3, по басейну р. Прут –58,02 млн.м3 р. Сірет – 7,39 млн.м3 . В 2015 році забрано свіжої води 505,0 млн.м3, в тому числі: по басейну р. Дністер –477,63 млн.м3, по басейну р. Прут –24,273 млн.м3 р. Сірет – 3,09 млн.м3 що пояснюється зменшенням забору всіма галузями народного господарства.

2015 рік був дуже маловодним. Виходячи із наявності водних ресурсів, їх міжсезонного розподілу і фактичного їх забору в 2015 році населення і народне господарство було в достатній мірі кількісно забезпечене водними ресурсами. Лише в окремі періоди літньо-осінньої межені та в окремих регіонах була напружена ситуація із забезпеченням водою населення та тваринництва в сільській місцевості, де водокористування здійснюються з криниць та окремі рибоставкові господарства не змогли заповнити ставки до НПР.

Для забезпечення населення та галузей економіки водою відповідної якості необхідно передбачити державну підтримку у фінансуванні робіт по заміні (реконструкції) діючих систем водопостачання, впровадження в сільській місцевості високоефективних, низькозатратних очисних систем для природних і стічних вод.

Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів здійснює діяльність в межах рр. Дністер, Прут та Сірет на території Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Одеської областей.

В числі нових підприємств, взятих на облік в 2015 році – промислові, сільськогосподарські, житлово-комунальні, заклади відпочинку, освіти та інших галузей. У більшості з них обсяг використання води незначний.

Охоплення нових об’єктів державним обліком водокористування на вимогу ст.25 ВКУ та Інструкції щодо заповнення форми 2-ТП (водгосп) дозволяє систематично спостерігати за станом ведення водного господарства і при потребі надавати необхідну допомогу у веденні первинного обліку, представленні достовірної статзвітності та здійснювати контроль за надходженням збору до бюджету за спецводокористування.

В 2015 році в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет забрано із природних водних об’єктів 505,00 млн.м3 свіжої води, що на 126,58 млн.м3 менше порівняно із 2014 роком. Зменшення забору свіжої води пройшло за рахунок всіх галузей народного господарства.

По Чернівецькій області забір свіжої води зменшився на 30,85 млн.м3 за рахунок рибо ставкових господарств при збільшенні забору води на 7,092 млн.м3 Дністровською ГАЕС, що пов’язано із збільшенням потужностей.

Використання свіжої води в зоні діяльності Дністровсько-Прутського басейнового управління зменшилось порівняно з минулим роком на 8,08 млн.м3 за рахунок промислових підприємств Хмельницької, Львівської областей, підприємств житлово-комунальної галузі Одеської області та сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської, Хмельницької, Одеської областей.

В Чернівецькій області збільшилось використання води в промисловості на 7,15 млн.м3 за рахунок виробничої діяльності Дністровської ГАЕС.

В Чернівецькій області збільшилось на 1882 млн.м3 порівняно з 2014 роком використання води в системах оборотного та повторного використання в басейні р. Дністер за рахунок Дністровської ГАЕС.

При зменшенні забору свіжої води на 126,58 млн.м3 порівняно з 2014 роком зменшився на 80,586 млн.м3 скид зворотних вод в поверхневі водні об’єкти, що пов’язано із спадом роботи промислових підприємств та діяльністю рибоставкових господарств.

В Чернівецької області при загальному зменшенні обсягів скиду на 20,98 млн.м3 порівняно з 2014 роком збільшився на 8,34 млн.м3 обсяг скидів в басейн р. Дністер за рахунок збільшення скидів Дністровською ГАЕС.

В рамках компоненту «Зміна клімату і безпека в басейні річки Дністер» проекту «Зміна клімату і безпека в Східній Європі, Центральній Азії та на Південному Кавказі», що виконується Європейською економічною комісією ООН і організацією з безпеки і співробітництва в Європі під егідою ініціативи «Навколишнє середовище та безпека» (ENVSEC), за фінансової підтримки Інструменту стабільності Європейського Союзу та Австрійського агентства розвитку для басейну річки Дністер (Україна та Республіка Молдова) розроблено Методика розрахунку водогосподарського балансу для басейну річки Дністер.

Водогосподарські баланси входять до складу документів «Планів управління річковими басейнами» і є підставою для визначення складу водогосподарських та водоохоронних заходів «Плану …», черговості їх реалізації. Розрахунок водогосподарського балансу повинен проводиться для всього району річкового басейну, суббассейнов і окремих водогосподарських ділянок з метою оцінки кількості і ступеня освоєння доступних для використання водних ресурсів при різних умовах водності річок.
Дана Методика автоматизована та наразі тестується в Дністровсько-Прутському БУВР.