Здійснення моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат

Здійснення моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат

Із метою здійснення верифікації та моніторингу на запит Мінфіну розпорядники бюджетних коштів, Національний банк, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємства, установи та організації, банки й інші фінансові установи незалежно від форми власності подають інформацію, у т.ч. персональні дані, про відкриті рахунки (поточні, кредитні, депозитні тощо), операції, залишок коштів на рахунках. У разі нарахування й отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, призначених на сім’ю чи домогосподарство, інформація подається щодо кожного члена сім’ї чи домогосподарства.

Під час верифікації та моніторингу для визначення відповідності даних, що використовуються під час призначення (продовження), нарахування чи здійснення державних виплат, здійснюється їх порівняння з даними, отриманими з офіційних джерел інформації, аналітичних і статистичних матеріалів, розроблених скорингових моделей і затверджених в установленому порядку методик визначення показників за непрямими ознаками.

У разі виявлення під час здійснення верифікації та моніторингу невідповідності інформації, на підставі якої призначено (продовжено), нараховано чи здійснено державну виплату, Мінфін надсилає розпоряднику бюджетних коштів та/або іншому органу, який здійснює виплати за рахунок коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, рекомендацію щодо зупинення чи припинення таких виплат відповідним реципієнтам або групі реципієнтів.

Це передбачає постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 18.02.2016 р.№ 136.
Начальник відділу Чернівецького міського управління юстиції Зоя ФЕДИК

Новини Партнерів