Уряд вирішив знизити бідність населення

Результатом активної роботи СПО об’єднань профспілок з Мінсоцполітики України, яка тривала майже півтора роки, стало схвалення Кабінетом Міністрів України розпорядження «Про схвалення Стратегії подолання бідності» від 16 березня 2016 р. № 161-р.
Стратегію передбачено реалізувати до 2020 року.
Головною метою Стратегії подолання бідності є поетапне зниження в Україні масштабу бідності, соціального відчуження та запровадження нових механізмів її запобігання.
Досягнення визначеної мети буде здійснюватися шляхом реалізації стратегічних напрямів щодо: розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці; забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізації ризиків соціального відчуження сільського населення; протидії соціальному відчуженню та мінімізації ризиків бідності найбільш вразливих категорій населення; запобігання бідності та недопущення виникнення осередків хронічної бідності та соціального відчуження серед внутрішньо переміщених осіб.
Завдяки активній позиції профспілок при прийняті зазначеного нормативно-правового акту, були враховані профспілкові пропозицій щодо: запровадження нових підходів до формування мінімальних державних соціальних стандартів і гарантій, зокрема прожиткового мінімуму, відповідно до міжнародної практики; удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери; розроблення галузевих стандартів оплати праці; підвищення дієвості політики зайнятості тощо.
Розроблення нових підходів у розв’язанні проблеми подолання бідності обумовлено загостренням соціально-економічної ситуації в країні, що супроводжується погіршенням матеріального становища значної частини населення.
Начальник відділу Чернівецького міського управління юстиції Зоя ФЕДИК