Як відобразити у звітності повернення чи втрату алкогольних напоїв і тютюнових виробів

У разі повернення раніше придбаної продукції, її обсяги відображаються з від’ємним значенням у тих самих графах (придбання, надходження чи реалізації) Звітів № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА, № 1-РТ, де такі обсяги вже відображалися в попередніх звітах під час проведення первинної операції, тобто:

• зменшують відповідні обсяги придбання, надходження чи реалізації за звітний період на обсяги повернення;
• відображаються зі знаком мінус у разі якщо обсяги повернення перевищують обсяги придбання, надходження чи реалізації у звітному періоді. Про це зазначено в підкатегорії 115.05 системи «ЗІР».

Водночас у графі «Примітка» до відповідного виду продукції зазначаються обсяг і тип проведеної операції (наприклад, «повернено реалізованих 0,123456 тис. дал, або повернено отриманих 0,123456 млн. штук).

Повернення продукції відображається у звітах про обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів за той звітний період, у якому відбулося таке повернення. Якщо операції з придбання, надходження чи реалізації продукції та її повернення відбулися в одному звітному періоді, обсяги за такими операціями у Звітах № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА, № 1-РТ не відображаються.

Вибуття, не пов’язане з реалізацією (втрати, розкрадання тощо) алкогольних напоїв і тютюнових виробів, відображається в графі «Примітка» Звітів № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА, № 1-РТ із зазначенням обсягів такого вибуття й наданням відповідних пояснень.