Приватні виконавці в Україні

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 02.06.2016 N 1403-VIII \”Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів\”, який визначає основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями, їхні завдання та правовий статус.
Зокрема, Законом передбачено, що приватним виконавцем може бути громадянин України, уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом.
Приватний виконавець є суб\’єктом незалежної професійної діяльності.
Приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше 2-х років та склав кваліфікаційний іспит.
Приватним виконавцем не може бути особа:
яка не відповідає вищезазначеним вимогам;
визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною;
яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;
яка вчинила корупційне правопорушення або порушення, пов\’язане з корупцією, – протягом 3-х років з дня вчинення;
якій за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною чи адвокатською діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яку позбавлено права на здійснення діяльності приватного виконавця, – протягом 3-х років з дня прийняття відповідного рішення;
звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв\’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, – протягом 3-х років з дня звільнення.
Приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), інструкторської та суддівської практики із спорту та роботи в органах Асоціації приватних виконавців України) або підприємницькою діяльністю.
Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, а саме з 5 жовтня 2016 року у зв\’язку з його опублікуванням в газеті \”Голос України\” від 05.07.2016 N 122-123.

Начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Юрій МІНТЕНКО

peredplata