Зміни у процедурі проставлення апостиля

На сьогодні найбільш поширеним способом оформлення документів для їх можливого використання за кордоном є проставлення апостиля, запровадженого Гаазькою Конвенцією від 1961 року.
Апостилювання – це один із правових режимів визнання юридичної чинності українських документів, які мають використовуватися за кордоном. Апостиль виник як альтернативна і універсальна процедура підтвердження чинності іноземних документів.
На відміну від консульської легалізації, на апостилювання витрачається менше часу, а документи з апостилем можуть використовуватися в різних країнах, а не в одній.
В Україні повноваження на проставлення апостиля надані Міністерству освіти і науки України, Міністерству юстиції та Міністерству закордонних справ.
Апостиль проставляється:
• на документах, які виходять від органів судової влади України;
• на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції;
• на адміністративних документах;
• на документах про освіту та вчені звання;
• на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами;
• на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.
На даний час постійно доповнюється та вдосконалюється процедура апостилювання.
Відповідно, Наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05 липня 2016 року № 199/783/1838/5 «Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав» було дещо переглянуто Правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджені спільним наказом МЗС, МОН і Мін’юсту від 05.12.2003 № 237/803/151/5.
Як і раніше, апостиль проставляє посадова особа компетентного органу безпосередньо на вільному від тексту місці документа або на його зворотному боці чи на окремому аркуші. Проте тепер у пункті 9 штампа апостиля проставлятиметься печатка відповідного компетентного органу, а не прикріплюватиметься марка апостиля.
Те саме стосується місця скріплення документа та аркуша з апостилем. Таке місце засвідчуватиметься підписом посадової особи територіального органу компетентного органу та печаткою компетентного органу.

В. о. начальника відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Зоя ФЕДИК

peredplata