Для захисту населення у Чернівцях є 74 сховища та 69 протирадіаційних укриття

Основним способом захисту населення від засобів масового ураження в особливий період та при виникненні надзвичайних ситуацій у мирний час є укриття його в захисних спорудах цивільного захисту (сховищах і протирадіаційних укриттях, далі – ЗСЦЗ) та найпростіших укриттях.

Сховища забезпечують захист осіб, що укриваються, від негативного впливу сучасних засобів ураження, бактеріальних (біологічних) засобів, від бойових отруйних речовин, а також, при необхідності, від катастрофічного затоплення, небезпечних хімічних речовин, радіоактивних продуктів при руйнуванні ядерних енергетичних, високих температур і продуктів горіння при пожежах та передбачають можливість безперервного перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, протягом двох діб.

Протирадіаційні укриття призначені для захисту осіб, що укриваються, від впливу іонізуючого випромінювання при радіоактивному забрудненні місцевості і допускають безперервне перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, до двох діб.

Сховища та протирадіаційні укриття призначені для укриття найбільш працюючої зміни підприємств, установ та організації, які мають завдання на особливий період та забезпечують роботу основних систем життєзабезпечення населеного пункту. Перелік цих підприємств визначається Кабінетом Міністрів України.
Найпростіше укриття (споруда подвійного призначення) – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

Відповідно до вимог Кодексу Цивільного захисту, ЗСЦЗ у мирний час можуть використовуватись для господарських, культурних і побутових потреб. ЗСЦЗ повинні приводитись у готовність до прийому громадян, які укриваються, у термін, який не перевищує 12 годин, а на атомних електростанціях та хімічно-небезпечних об’єктах повинні утримуватись в постійній готовності до укриття персоналу даного об’єкта. Розрахункова площа для укриття на одну людину – один кв.м..

Для укриття населення в місті створено фонд захисних споруд цивільного захисту. Станом на 01.11.2016 р. в місті на обліку знаходиться 143 ЗСЦЗ, які перебувають на утриманні підприємств, установ та організацій різних форм власності та підпорядкування, з них 74 сховища та 69 протирадіаційних укриття. За результатами технічної інвентаризації до власності територіальної громади міста відноситься 68 ЗСЦЗ.

Інформація щодо загальної кількості ЗСЦЗ та їх адрес, в т.ч. найпростіших укриттів, розміщена на офіційному сайті Чернівецької міської ради та на сайті пошукової системи мережі Інтернет ”Google” по запиту – ”Захисні споруди цивільного захисту м. Чернівці”.

Місто Чернівці, маючи статус обласного центру, відноситься до категорованого населеного пункту з питань організації цивільного захисту населення.
Питання укриття населення в ЗСЦЗ в законодавчому полі України врегульоване статтею 32 Кодексу Цивільного захисту. Згідно п. 3 частини третьої статті, населення міст, віднесених до груп цивільного захисту укривається у швидкоспоруджуваних ЗСЦЗ – найпростіших укриттях та спорудах подвійного призначення (заглиблені гаражі, паркінги, споруди метрополітену, тощо).

При реальній загрозі ведення бойових дій, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування через місцеві засоби масової інформації заздалегідь інформують цивільне населення щодо необхідності власними силами дообладнання підвальних приміщень будинків, в яких воно проживає (або найближчих до них), місцями для сидіння, герметизації віконних та дверних отворів.

При отриманні відповідної інформації населенню перед його укриттям в найпростіших захисних спорудах в першу чергу необхідну підготувати та взяти з собою наступні речі: паспорт, військовий квиток, документ про освіту, свідоцтво про шлюб та народження дітей, трудову книжку або пенсійне посвідчення, гроші і цінності, комплект верхнього одягу та взуття за сезоном, продукти харчування та питну воду на дві доби, які мають бути упакованими в герметичні пакети, а також засоби індивідуальної гігієни. Дітям дошкільного віку вкладається в кишеню або пришивається до одежі записка, в якій зазначається ініціали дитини, домашня адреса та номери контактних телефонів батьків, їх ініціали.

Залишаючи квартиру, місце роботи необхідно вимкнути освітлювальні та нагрівальні прилади, закрити водопровідні та газові крани, вікна і двері.
Більш повну інформацію щодо порядку і правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, а також дій у разі загрози їх виникнення можливо отримати в консультаційному пункті (КЖРЕП або ПП з обслуговування конкретного житлового будинку) по місцю проживання або в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради (вул. С. Бандери, 3 тел. 55-34-29)

Начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Чернівецької міської ради Самолюк В. Я.