У неприбутківців для перереєстрації залишилось менше місяця

Чернівецька ОДПІ нагадує, що вимоги до неприбуткових організацій визначає п. 133.4 ст. 134 Податкового кодексуУкраїни.

Зокрема, неприбутковими є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

– утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
– установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов\’язаних з ними осіб;
– установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
– внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).
Установи, які не відповідають зазначеним нормам, для включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до норм Кодексу та подати копії цих документів до контролюючого органу – відповідного органу фіскальної служби.

Неприбуткові організації, які не привели установчі документи у відповідність до вимог п. 133.4 Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються вказаним контролюючим органом з Реєстру.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 оновлено порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру. Порядок та способи подання документів для включення до Реєстру визначені п. 6 цього Порядку.

При цьому, присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації згідно з п. 4 цього Порядку.

Неприбуткова організація, установчі документи якої оприлюднені на порталі електронних сервісів, замість копій установчих документів може подати до контролюючого органу лист щодо приведення установчих документів у відповідність до вимог, встановлених Податковим кодексом.

Якщо неприбуткова організація діє на підставі установчих документів організації вищого рівня, то вона може повідомити контролюючий орган щодо її належності до структури відповідної організації вищого рівня та подати копії документів, що підтверджують таку належність .

Зверніть увагу, що термін перереєстрації установчих документів подовжено до 01 січня 2018 року лише для релігійних організацій відповідно до п.2 розділу 1 Закону України від 06.10.2016 року №1667-VIII.

peredplata