Засади організації та повноваження Вищої ради правосуддя

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 21.12.2016 N 1798-VIII, який визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя.
Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.
Вища рада правосуддя здійснює, зокрема, такі повноваження:
– вносить подання про призначення судді на посаду;
– ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;
– забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді;
– утворює органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів;
– розглядає скарги на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;
– ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
– надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом;
– ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
– вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів;
– ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;
– ухвалює рішення про припинення відставки судді;
– погоджує кількість суддів у суді;
– надає обов\’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів;
– здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя;
– призначає на посаду та звільняє з посади Голову Державної судової адміністрації України, його заступників;
– здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та Законом \”Про судоустрій і статус суддів\”.
Закон набув чинності 5 січня 2017 року у зв\’язку з його опублікуванням у газеті \”Голос України\” від 04.01.2017 N 1.
З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон \”Про Вищу раду юстиції\”.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області