Чи можна зареєструвати дитину у будинку незавершеного будівництва?

Об’єкт незавершеного будівництва безумовно входить до числа об’єктів цивільних прав, передбачених ст.177 ЦК, оскільки є нерухомим майном, яке вільно перебуває в цивільному обороті, має нормативне закріплення та ряд характерних лише для нього ознак. Об’єкт незавершеного будівництва є предметом іпотечних договорів, договорів підряду, купівлі-продажу і навіть спадкування.
В ст.331 ЦК зазначено, що право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). До завершення будівництва особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва.
Об’єкт незавершеного будівництва- це об’єкт, збудований або який будується на відведеній для цього ділянці відповідно до дозволу та затвердженого проекту, але без порушення будівельних норм і правил, та який не зданий в експлуатацію.
Саме тому такий будинок не може вважатися житлом у розумінні Житлового кодексу України. Житлом є не будь-яке приміщення, а саме таке, що призначено для постійного чи тимчасового проживання людей. Основна відмінність житла від нежилих будівель полягає у різному їх призначенні. Перші призначені для постійного чи тимчасового проживання громадян (ст. 6 Житлового кодексу). Інші використовуються для потреб промислового характеру, як об\’єкти інфраструктури, адміністративні заклади тощо. Призначення будь-якої будівлі визначається у технічному паспорті будівлі чи споруди, що ведеться за даними технічної інвентаризації. До житла, через його призначення, пред\’являються спеціальні вимоги щодо санітарно-технічного стану. У разі порушення цього стану житла та неможливості його відновлення таке житло підлягає зносу чи переведенню у нежилий фонд. Це регламентоване «Положенням про обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків та жилих приміщень непридатними для проживання», яке затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 26.05.84р. № 189.
З огляду на наведені вище положення прописати дитину у об’єкті незавершеного будівництва не можна.
Після того, як будівництво буде завершене, а належні документи на житловий будинок переоформлені, будинок буде вважатися житлом, в якому можна реєструватися.

Аксенія АДАМЧУК
в. о. начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

peredplata