Повноваження старости об’єднаної територіальної громади

Із початком добровільного об’єднання територіальних громад у системі місцевого самоврядування в Україні запроваджений інститут старост. Перший досвід становлення та функціонування цього інституту виявив низку проблем, вирішення частини з яких можливе лише на рівні законодавчого регулювання. Ідеться про питання територіальної основи діяльності старост, їх повноваження, механізми відповідальності та підзвітності, порядок дострокового припинення повноважень.

Верховная Рада Законом від 09.02.2017 N 1848-VIII врегулювала питання повноважень старости в об\’єднаній територіальній громаді.
Зокрема, введено поняття \”старостинський округ\” – частина території об\’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України \”Про добровільне об\’єднання територіальних громад\”, на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру об\’єднаної територіальної громади, визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою.

На старосту, крім іншого покладені наступні обов\’язки:

1) представляти інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
2) брати участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;
3) сприяти жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
4) брати участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
5) брати участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
6) брати участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
7) брати участь у здійсненні контролю за використанням об\’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
8) брати участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;
9) сприяти утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі.

Закон набув чинності 12.03.2017 у зв’язку з його опублікуванням у газеті «Голос України» № 45 від 11.03.2017.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області