Отримав дохід з-за кордону – подай декларацію

Відповідно до п. 163.1.3 ст. 163 ПКУ іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
Згідно з пп. 168.2.1 ПКУ такі доходи включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються за ставками 15% (17%) (пп. 170.11.1 ПКУ). Сума податку на іноземні доходи визначається за наслідками поданої платником податку Податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний рік (пп. 168.2.1 ПКУ).
Одночасно норми ПКУ дозволяють зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном. Про те зробити це можна за наступних умов: 1) таке право передбачено нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України (пп. 170.11.2 ПКУ); 2) платник податку має підтвердні документи стосовно суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції.
Тому, громадяни, які у 2011 році отримували доходи з-за кордону зобов’язані до 1 травня цього року подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до органу ДПС за місцем своєї реєстрації.

Подарунки від фізичних осіб підлягають декларуванню
Відповідно до п. 174.6 ПКУ подарунки: кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг оподатковуються за правилами, встановленими для спадщини. Це означає, що відповідальність за сплату податку на доходи до бюджету несе обдарована особа. Вона зобов’язана включити вартість подарунка до складу загального річного доходу, зазначивши його в річній податковій декларації (п. 174.3 ПКУ).
Проте відповідно до п. 165.1.39 ПКУ до складу оподаткованого доходу не включають вартість дарунків, що не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (для 2011 р. – 470 грн. 50 коп.), за винятком грошових виплат у будь-якій формі.
Таким чином, незалежно від того, хто, кому й що дарує (крім грошей), якщо вартість дарунку не досягає 470,50 грн., декларувати його не потрібно. Якщо вона більша – декларують лише вартість, що перевищує цю суму.

Форму податкової декларації про майновий стан та доходи фізичних осіб оновлено
13 лютого 2012 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України, яким внесені зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо її заповнення.
Оновлена форма декларації розміщена на сайті ДПС у Чернівецькій області (www.dpa.cv.ua) у розділі Декларування доходів громадян.

Коли платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію
Платники податку, які протягом попередніх 36 послідовних місяців відповідають критеріям, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, вважаються такими, що мають позитивну податкову історію.
Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року № 73 затверджено перелік таких критерій, а саме:
– відсутність рішення органу державної податкової служби про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість;
– своєчасність подання платником податку на додану вартість звітності з податку на додану вартість;
– відповідність платника податку на додану вартість критеріям, установленим пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу України (у разі подання податкової декларації та заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, відображеної у такій декларації).
Отже, платники податку на додану вартість, які протягом попередніх 36 послідовних місяців відповідатимуть вище зазначеним критеріям вважатимуться такими, що мають позитивну податкову історію.