Сума заборгованості за якою минув строк позовної давності підлягає декларуванню

Державна податкова інспекція у м. Чернівці нагадує мешканцям міста про те, що триває кампанія декларування доходів громадян отриманих у 2011 році, які не підлягали оподаткуванню при їх виплаті.
Звертаємо увагу громадян на те, що відповідно пп.164.2.7 п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких та відображає їх у річній податковій декларації, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності згідно з законом, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів) та погашення податкового боргу
Враховуючи норми ПКУ фізичні-особи боржники, в яких минув строк позовної давності щодо їх заборгованості перед кредиторами, повинні подати річну податкову декларацію до податкового органу за місцем свого проживання до 1 травня 2012 року, в якій відобразити всю суму такої заборгованості. Податок сплачується лише за умови, що сума такої заборгованості перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Тобто, при декларуванні доходів у вигляді заборгованості за 2011 рік, не підлягає оподаткуванню сума, що не перевищує 470,5 грн. (941 грн. х 50 %).

Декларацію про майновий стан і доходи подають громадяни,
які протягом 2011 року отримували доходи у вигляді заробітної плати від декількох податкових агентів

Громадяни, які протягом 2011 року отримували доходи у вигляді заробітної плати від двох або більше роботодавців-податкових агентів, і при цьому загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 р. – 9410 грн.) зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами 2011 року. Така вимога закріплена у пп. \”є\” п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу України.
Платники податку, які подають податкову декларацію на зазначеній підставі, застосовують ставку податку 17% до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (9410 грн.).
Таким чином, для платника податку-фізичної особи, який отримує дохід від двох і більше податкових агентів насамперед необхідно визначити необхідність подачі декларації податку на доходи за звітний рік. З цією метою необхідно визначити загальний оподатковуваний дохід за кожен місяць звітного року, в якому отримувались доходи від різних податкових агентів, шляхом додавання отриманого доходу від податкових агентів за кожен окремо взятий календарний місяць. Якщо загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, платник податку зобов’язаний подати декларацію по податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного податкового року. Інформацію щодо сум нарахованого доходу, застосованих податкових пільг, утриманого єдиного соціального внеску та утриманого податку на доходи фізичних осіб платник податку отримує у вигляді довідки від роботодавців-податкових агентів.
При цьому, розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому ст.167.1 Кодексу, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.

Запрошуємо до прямого спілкування
Чи має право на ПСП фізична, яка працює неповний робочий день відповідно до податкового законодавства?
Відповідно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2012 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 1500 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1073 грн. х 1,4).
Тобто, фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.