Право дітей-інвалідів на санаторно-курортне лікування

Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачено, що інваліди та діти-інваліди за наявності медичних показань мають право на безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками.

Забезпечення дітей-інвалідів путівками здійснюється закладами охорони здоров\’я за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів з урахуванням рекомендацій, визначених в Індивідуальній програмі реабілітації інвалідів (далі – програма).

Путівками забезпечуються діти-інваліди, які перебувають на обліку в закладі охорони здоров\’я за зареєстрованим місцем проживання.

Як отримати путівку на санаторно-курортне лікування дитини-інваліда?
Законний представник дитини-інваліда для одержання путівки подає до закладу охорони здоров\’я за зареєстрованим місцем проживання заяву, медичну довідку за формою N 070/о ( vа288282-09 ), в якій зазначається, чи потребує дитина-інвалід сторонньої допомоги, копії паспорта, посвідчення (паспорта – за наявності) дитини-інваліда, програми, свідоцтва про народження і довідку про склад сім\’ї.
Заява реєструється в журналі обліку встановленого зразка, затвердженого МОЗ. Датою взяття на облік дитини-інваліда у закладі охорони здоров\’я вважається дата реєстрації заяви в журналі обліку.

Дитина-інвалід може одержати за рахунок бюджетних коштів безоплатну санаторно-курортну путівку в установленому порядку в іншій організації за наявності довідки закладу охорони здоров\’я про те, що така путівка не надавалася ш у поточному році.

Видача путівок дитині-інваліду та особі, яка її супроводжує, здійснюється на підставі рішення санаторно-курортної відбіркової комісії закладу охорони здоров\’я за зареєстрованим місцем проживання дитини-інваліда, прийнятим за результатами розгляду документів, що перераховані вище.

Ведення обліку, розподіл та видавання путівок здійснюються закладами охорони здоров\’я за зареєстрованим місцем проживання дитини-інваліда.
У разі коли дитина-інвалід, що перебуває на обліку в закладі охорони здоров\’я, вже одержала в поточному році безоплатну путівку в іншій організації за рахунок бюджетних коштів, вона знімається з обліку, про що робиться відмітка в журналі обліку.

Законний представник дитини-інваліда зобов\’язаний по закінченні терміну санаторно-курортного лікування подати до закладу охорони здоров\’я зворотні талони до путівок, видані дитині-інваліду та особі, яка її супроводжує.

Права особи, яка супроводжує дитину-інваліда
Особі, яка супроводжу є дитину-інваліда, що потребує сторонньої допомоги, видається безоплатна путівка, яка не передбачає лікування.
Особа, яка супроводжує дитину-інваліда або групу дітей-інвалідів, має право на пільговий проїзд відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Особи, які супроводжують дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує дитину-інваліда), мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі).

Особи, які супроводжують дітей-інвалідів, мають право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

У разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють супровід дитини-інваліда, її законний представник повідомляє про це відповідному закладу охорони здоров\’я, який оформляє у встановленому МОЗ порядку відмову та перенесення черги щодо забезпечення путівкою дитини-інваліда на термін, узгоджений з її законним представником.

Передача путівки законним представником дитини-інваліда іншій особі, внесення до неї виправлень без погодження із закладом охорони здоров\’я забороняється.

У разі, якщо дитина-інвалід має право на санаторно-курортне лікування відповідно до кількох законів, її законному представникові надається право вибору щодо забезпечення путівкою за одним із них.

Діти-інваліди, інвалідність яких пов\’язана із впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, можуть забезпечуватися путівками відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 р. N 800 «Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Юрій МІНТЕНКО
начальник управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного
територіального управління юстиції у Чернівецькій області

peredplata