Промислове виробництво Чернівецької області у січні–квітні 2017 року

У січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. індекс промислової продукції у Чернівецькій області становив 99,4% – інформує Головне управління статистики Чернівецької області.

У добувній та переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,3%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 127,2%, у переробній промисловості – 91,7%.

У січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 85,6%, в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 111,5%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 88,0%,

у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 85,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 94,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 81,5%, у машинобудуванні – 75,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. індекс промислової продукції становив 110,7%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 118,3%.