Заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць

Ведення табельного обліку використання робочого часу на підприєм¬ст¬вах, в установах й організаціях регулюється наказом Держкомстату України вiд 05.12.2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» (типова форма № П-5). У табелі обліку використання робочого часу (далі – табель) робляться відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані за місяць години, в тому числі надурочні, вечірні, нічні години роботи тощо, а також інші відхилення від нормальних умов роботи.

Згідно зi ст. 115 КЗпП заробiтна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше від двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів.

Відповідно табель заповнюється двічі на місяць: за першу половину місяця – для нарахування авансових платежів та за весь місяць – для розрахунку заробітної плати за місяць. Наприкінці місяця в табелі підраховується загальна кількість відпрацьованих днів i днів неявок на роботу.
Табель подається до бухгалтерії завчасно для своєчасного розрахунку заробітної плати.

За частиною 2 ст. 265 КЗпП юридичнi особи несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплати їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Ірина ОЩИПКО
начальник відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області