Затверджено Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб\’єкта господарювання

МВС наказом від 20.04.2017 N 325 затвердило Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб\’єкта господарювання.

Так, передбачено, що з метою організації заходів цивільного захисту суб\’єктом господарювання, віднесеним до відповідної категорії цивільного захисту, його керівником утворюється підрозділ з питань цивільного захисту, який є самостійним структурним підрозділом суб\’єкта господарювання, а у випадках, передбачених Кодексом цивільного захисту, призначається особа з питань цивільного захисту (далі – підрозділ з питань цивільного захисту).

Підрозділ з питань цивільного захисту підпорядкований та підзвітний безпосередньо керівникові суб\’єкта господарювання. У разі якщо суб\’єкт господарювання перебуває у сфері управління центрального органу виконавчої влади, районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської, селищної, сільської рад, підрозділ з питань цивільного захисту суб\’єкта господарювання також підзвітний цим органам.

Підрозділ з питань цивільного захисту є об\’єктовим постійно діючим органом управління цивільного захисту, до повноважень якого належать питання організації, здійснення та контролю заходів цивільного захисту.

Основними завданнями підрозділу з питань цивільного захисту є:

організація виконання заходів у сфері цивільного захисту на об\’єктах суб\’єкта господарювання, спрямованих на захист працівників, майна і територій від надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх виникнення та забезпечення сталого функціонування суб\’єкта господарювання в умовах надзвичайної ситуації і в особливий період;

забезпечення виконання завдань, створених суб\’єктом господарювання, органами управління і силами цивільного захисту та підтримання їх готовності до дій за призначенням;

забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Підрозділ з питань цивільного захисту утримується за рахунок коштів суб\’єкта господарювання.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 травня 2017 р. за N 626/30494 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В’ячеслав ХОХУЛЯК
начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернівецькій області

peredplata