Законодавством дозволено мешканцям гуртожитків приватизувати своє житло

З 04 червня 2017 року набрав чинності Закон України від 05 квітня 2017 року № 1999-VIII \”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\” (далі – Закон), який дозволяє мешканцям гуртожитків приватизувати своє житло.

Хто має право на приватизацію?

Жила площа в гуртожитку надається одиноким громадянам і сім’ям, які мають право проживати у гуртожитках, за рішенням адміністрації підприємства, установи, організації або органу місцевого самоврядування, у власності чи управлінні яких перебуває гуртожиток (нова редакція ч. 2 ст. 128 Житлового кодексу Української РСР).

Згідно із змінами, затвердженими Законом до ст. 1 Закону України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\”, після передачі гуртожитків у власність територіальних громад, громадяни та члени їх сімей, одинокі громадяни зможуть приватизувати кімнату в гуртожитку, якщо вони:
– не мають власного житла;
– не використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду;
– вселені в гуртожиток та фактично проживають у гуртожитку протягом тривалого часу (йдеться про проживання у гуртожитку постійно сукупно 5 і більше років).

Проте правом на приватизацію не зможуть скористатися громадяни, які:

– проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв’язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв’язку з роботою (службою) за контрактом;
– мешкають у гуртожитку без правових підстав, визначених Законом України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\”;
– мешкають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена, або яким немає можливості повернути колишнє жиле приміщення;
– потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз;
– проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на день набрання чинності Законом України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\”.

Реалізація мешканцями гуртожитку права на житло шляхом приватизації жилих приміщень у гуртожитках здійснюватиметься на підставі ст. 4 Закону України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\”.

Правові підстави проживання
Згідно з п. 14 ст. 1-1 Закону України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\” правовими підставами проживання:
1) у відомчих гуртожитках державної та комунальної форми власності є виключно договір найму жилого приміщення, укладений на підставі спецордера;
2) у гуртожитках колишніх державних і комунальних підприємств та організацій, що були включені до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі масової приватизації та корпоратизації:

– до включення таких гуртожитків до статутних капіталів зазначених товариств та після передачі таких гуртожитків у комунальну власність – виключно договір найму жилого приміщення, укладений на підставі спецордера;
– після включення таких гуртожитків до статутних капіталів зазначених товариств до передачі таких гуртожитків у комунальну власність – договір найму жилого приміщення на підставі спецордера або на підставі договору оренди житла (за умови, що мешканець гуртожитку чи його сім\’я були вселені у гуртожиток на підставі спецордера та проживали у гуртожитку за договором найму жилого приміщення).

Передача у власність територіальних громад
Відповідно до нової редакції ст. 14 Закону України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\” гуртожитки (як об’єкти нерухомого майна, житлові комплекси та/або їх частини), на які поширюється дія Закону України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\”, передаються у власність відповідних територіальних громад згідно з Законом України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\” у порядку та строки, визначені затвердженою законом

Загальнодержавною цільовою програмою передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

Гуртожитки державної форми власності передаються у власність територіальній громаді на безкомпенсаційній основі. У свою чергу, гуртожитки, включені до статутних капіталів товариств, передаються у власність територіальних громад на безкомпенсаційній, частково-компенсаційній та компенсаційній основі.

Мораторій на виселення

З метою захисту житлових прав мешканців гуртожитків, недопущення їх незаконного виселення, недопущення відчуження гуртожитків, що будувалися за радянських часів за загальнодержавні кошти, запроваджується мораторій на виселення з гуртожитків законних мешканців та відчуження гуртожитків протягом реалізації Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2017-2021 роки (нова редакція п. 3 розділу VIII \”Прикінцеві положення\” Закону України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\”).

Зазначений мораторій діє на відчуження у будь-який спосіб зазначених гуртожитків як об\’єктів нерухомого майна, житлових комплексів та/або їх частин, їх окремих будівель, споруд, жилих і нежилих приміщень та іншого майна, а також відповідних земельних ділянок та їх прибудинкових територій на користь фізичних чи юридичних осіб приватного права до 1 січня 2022 року.

Водночас органам місцевого самоврядування під час дії зазначеного мораторію доручено вжити заходів щодо видачі власниками гуртожитків ордерів усім мешканцям гуртожитків, яких на визначених Законом України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\” правових підставах було вселено в гуртожиток і які фактично проживають у гуртожитку більш ніж 5 років, котрі не отримали ордери (або в яких ордери було вилучено) із незалежних від них причин.

Інші зміни

Окрім того, відповідно до Закону:
1) предметом застави не можуть бути гуртожитки як об’єкти нерухомого майна, житлові комплекси та/або їх частини, на які поширюється дія Закону України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\” (нова ч. 8 ст. 4 Закону України \”Про заставу\”);
2) не поширюється позовна давність на вимогу про:

– визнання недійсним правочину, предметом якого є відчуження гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або його частини, на який поширюється дія Закону України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\”,

– визнання недійсним свідоцтва про право власності на такий гуртожиток як об’єкт нерухомого майна та/або його частини,
– визнання недійсним акта передачі такого гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або його частини до статутного капіталу (фонду) товариства (організації), створеного у процесі приватизації (корпоратизації) колишніх державних (комунальних) підприємств (ч. 1 ст. 268 Цивільного кодексу України);
3) спори, пов’язані з порушенням майнових прав територіальних громад і власників гуртожитків, на які поширюється дія Закону України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\”, незалежно від форми власності розглядаються та вирішуються в судовому порядку, якому може передувати (за згодою сторін) досудовий (договірний) розгляд, що здійснюється відповідно до законодавства; спори про порушення майнових прав територіальних громад розглядаються судами за позовами органів місцевого самоврядування (нова ст. 25-1 Закону України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\”).

Також внесено зміни до абз. 6 ч. 1 ст. 2 та абз. 1 ч. 1 ст. 4-2 Законі України \”Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності\”.
Зауважимо, що Уряду, серед іншого, доручено протягом 3-ох місяців з дня набрання чинності Законом:

– подати на розгляд Верховної Ради України з відповідним фінансовим обґрунтуванням проект Закону України про затвердження Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2017-2021 роки, передбачивши включення до цієї програми всіх гуртожитків, на які поширюється дія Закону України \”Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків\”, що перебувають у державній власності та які було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі масової приватизації та корпоратизації;
– затвердити нову редакцію Примірного положення про користування гуртожитками відповідно до нової редакції ст. 131 Житлового кодексу Української РСР.

Ірина ОЩИПКО
начальник відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи
та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

Новини Партнерів