За неподання податкового розрахунку за формою N 1ДФ – штраф

Особи, які мають статус податкових агентів, зобов\’язані подавати у строки, встановлені для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (податковий розрахунок за формою N 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.
Дія Порядку поширюється на податкових агентів, які нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов\’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір.
При цьому, Порядком не передбачено відображення інформації щодо нарахованих (виплачених) доходів на користь юридичних осіб.
Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов\’язань платника податку та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
Зазначені штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), виникли у зв\’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені.
Крім того ст. 163 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб\’єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ці дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб\’єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порядок заповнення та подання Податкового розрахунку за формою N 1ДФ затверджено наказом МФУ від 13.01.2015 N 4.
Зазначена норма передбачена п. 176.2 \”б\” ст. 176, п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України.

Новини Партнерів