Удосконалено регулювання видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 23.05.2017 N 2058-VIII, яким вносяться зміни до деяких законодавчих актів щодо усунення бар\’єрів для залучення іноземних інвестицій.

Зокрема, внесено зміни до Закону \”Про зайнятість населення\”, якими уточнено, що роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – дозвіл) на кожній посаді.

Праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строк дії дозволу за основним місцем роботи.

Іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року.

Крім цього, Закон \”Про зайнятість населення\” доповнено положеннями, якими визначено:

підстави для отримання дозволу;
перелік документів для отримання дозволу та продовження його дії;
строк дії дозволу;
плату за видачу або продовження дії дозволу;
процедуру внесення змін до дозволу;
строк розгляду заяв про видачу або продовження дії дозволу;
порядок прийняття заяв про видачу або продовження дії дозволу, про внесення змін до такого дозволу та порядок прийняття рішень про видачу, продовження дії або внесення змін до такого дозволу;
порядок зупинення розгляду заяви про видачу або продовження дії дозволу, про внесення змін до такого дозволу;
процедуру відмови у видачі, продовженні дії дозволу, у внесенні змін до такого дозволу;
порядок скасування дозволу.

Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, а саме з 27 вересня 2017 року у зв\’язку з його опублікуванням в газеті \”Голос України\” від 27.06.2017 N 116.

Ірина Ощипко,
начальник відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління
реєстрації нормативно-правових актів, правової
роботи та правової освіти Головного територіального
управління юстиції у Чернівецькій області

peredplata