Промислове виробництво Чернівецької області у січні–червні 2017 року

У січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2016р. індекс промислової продукції у Чернівецькій області становив 103,8%.

У добувній та переробній промисловості індекс промислової продукції становив 99,8%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 119,7%, у переробній промисловості – 99,1%.

У січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2016р. у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 87,6%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 123,0%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 90,4%,

у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 79,0%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 99,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 84,6%, у машинобудуванні – 98,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2016р. індекс промислової продукції становив 111,2%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 120,6% – інформує Головне управління статистики Чернівецької області.

peredplata