Схвалено стратегію розвитку підприємництва

Мале і середнє підприємництво сприяє створенню нових робочих місць, зростання валового внутрішнього продукту, а також стимулюванню розвитку конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу економіки.

Уряд схвалив Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Документ відповідає пріоритетним завданням сучасної державної політики в Україні, а саме розвитку підприємництва.

Метою Стратегії є сприяння розвитку підприємництва в Україні шляхом створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого і середнього підприємництва через консолідацію зусиль усіх заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток в країні та підвищення рівень життя населення

Для досягнення вищезазначеної мети визначено шість стратегічних напрямів. А саме: створення сприятливого середовища для розвитку МСП, покращення доступу до фінансування, спрощення податкового адміністрування, популяризація підприємницької культури та розвиток навчання підприємницьким навичкам, сприяння експорту/інтернаціоналізації, підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП.

Координуватиме виконання та контроль за виконанням плану заходів щодо реалізації Стратегії Мінекономрозвитку.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області