Щодо розширення контрольних функцій Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації

Законом України від 06.10.2016 №1666-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» було внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», якими розширено контрольні функції Міністерства юстиції України шляхом проведення моніторингу та камеральних перевірок суб’єктів державної реєстрації прав, державних реєстраторів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 №990 затверджено Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації (далі – Порядок), яким визначено процедуру здійснення Міністерством юстиції України за діяльністю державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав.
Відповідно до абз.4 п.1 Порядку моніторинг реєстраційних дій являє собою комплекс організаційних та технічних (з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань заходів, які забезпечують систематичну, вибіркову перевірку дотримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації законодавства під час проведення реєстраційних дій за критеріями, визначеними цим Порядком.
Моніторинг реєстраційних дій проводиться на підставі відомостей реєстрів за такими критеріями:
1) порушення строків, визначених Законами;
2) проведення реєстраційних дій в неробочий час;
3) відсутність у реєстрах електронних копій документів, поданих для державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;
4) проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;
5) скасування (видалення) записів з реєстрів;
6) державні реєстратори та/або суб’єкти державної реєстрації, визначені Мін’юстом.
За результатами моніторингу реєстраційних дій складається відповідний акт в письмовій формі, який засвідчується підписом посадової особи Мін’юсту, що проводила такий моніторинг.
У випадку виявлення під час розгляду скарг згідно Закону України «Про звернення громадян» і обґрунтованих подань територіальних органів Міністерства юстиції України чи за результатами моніторингу реєстраційних дій в реєстрах порушень порядку державної реєстрації проводиться камеральна перевірка державних реєстраторі або суб’єктів державної реєстрації прав з прийняттям обов’язкових до виконання рішень, передбачених Законами.
Відповідно до законодавства, камеральна перевірка – це перевірка, що проводиться у приміщенні Міністерства юстиції України виключно на підставі даних Єдиного державного реєстру чи Державного реєстру прав.
Камеральна перевірка проводиться на підставі наказу Міністерства юстиції України, який в обов’язковому розміщується на офіційному веб-сайті. Також даним наказом затверджується комісія у складі не менше ніж троє працівників Мін’юсту, які здійснюватимуть перевірку. Копія наказу про проведення камеральної перевірки надсилається державному реєстратору чи суб’єкту державної реєстрації.
Під час проведення камеральної перевірки комісія має право:
1) ознайомлюватися з електронними копіями документів, на підставі яких проводилися реєстраційні дії та які розміщені у реєстрах, а також з документами, створеними за допомогою програмних засобів ведення реєстрів;
2) витребувати у суб’єкта державної реєстрації, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, у державного реєстратора копії документів в паперовій формі, відомості про які містяться в реєстрах, проте відсутні виготовлені шляхом сканування електронні копії таких документів у реєстрах;
3) вимагати від державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації надання пояснень.
Результати камеральної перевірки оформляються довідкою, яка підписується усіма членами комісії.
У довідці про проведення камеральної перевірки зазначаються:
дата проведення камеральної перевірки (число, місяць, рік);
прізвище, ім’я та по батькові посадових осіб Мін’юсту, що проводили камеральну перевірку;
підстава проведення камеральної перевірки;
опис виявлених порушень порядку державної реєстрації (з посиланням на відповідні акти законодавства) із зазначенням підтвердних документів чи відомостей з реєстрів;
пропозиції стосовно змісту рішення за результатами проведеної камеральної перевірки.
За результатами проведеної камеральної перевірки Мін’юст на підставі довідки комісії приймає мотивоване рішення відповідно до Законів у формі наказу.
За наслідком камеральної перевірки, у разі виявлення причетності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації до рейдерського захоплення, інших порушень законодавства у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу, Мін’юст своїм рішенням може застосувати наступні види санкцій:
1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Єдиного державного реєстру;
2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Єдиного державного реєстру;
3) притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації;
4) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
5) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації.

Про це повідомляє Корнелія ПОМПУШ головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.