В одній скарзі можна оскаржити усі рішення щодо відмови у реєстрації ПН/РК

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що ДФСУ у підкатегорії 133.01 ресурсу \”ЗІР\” роз\’яснила, що оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН здійснюється у порядку, визначеному ст. 56 ПКУ з урахуванням таких особливостей:
• скарга на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
• скарга на рішення про відмову розглядається в порядку, визначеному КМУ, комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за участі уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
• скарга розглядається протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Термін розгляду скарги не може бути продовженим;
• якщо вмотивоване рішення за скаргою не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.
Порядок розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН затверджено постановою КМУ від 04.07.2017 року № 485.
Скарга складається виключно у письмовій формі та подається платником податку особисто або через свого уповноваженого представника безпосередньо до ДФС або надсилається поштовим відправленням.
Скарга повинна містити:
• найменування або прізвище, ім’я, по батькові платника податку, який подає скаргу, його податкову адресу;
• податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб – підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
• реквізити оскаржуваного рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – рішення комісії ДФС);
• інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії ДФС;
• відомості про оскарження рішення комісії ДФС до суду;
• вимоги платника податку, який подає скаргу;
• адресу, на яку необхідно надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.
При цьому платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, завірені у встановленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації.
Скарга підписується особисто платником податку, який її подає, або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується уповноваженим представником платника податку, до неї додаються оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.
Отже, платник податків може оскаржити в одній скарзі всі рішення комісії ДФС, оскільки чинним законодавством не встановлено таких обмежень.