7 грудня набуде чинності закон про протидію тиску на бізнес

6 грудня 2017 року в \”Голосі України\” №228 опубліковано Закон України від 16.11.2017 р. №2213-VIII \”Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування\”.
Цей Закон набере чинності 7 грудня 2017 року, крім норм щодо застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів, які наберуть чинності з 1 січня 2019 року.

7 ключових новацій, запроваджених Законом

1) Заявник отримав право отримувати витяг з ЄРДР щодо його заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення (зміни до ст. 60 КПКУ).
Крім того, встановлено, що слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (зміни до ст. 214 КПКУ).

2) Особа, по відношенню до якої (в тому числі її майна) здійснюються процесуальні дії, та яка не є стороною кримінального провадження, може заявляти клопотання про здійснення кримінального провадження у розумні строки та оскаржувати, зокрема, порушення таких строків.

3) Запроваджено обов’язкову відеофіксацію проведення такої слідчої дії як обшук, а також під час розгляду клопотань слідчим суддею за виключенням вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

При цьому запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, буде невід’ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні.

Разом з тим передбачено право сторони захисту самостійно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку. Водночас такі особи попереджаються про їх обов’язок не розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого, прокурора, а також про відповідальність за розголошення таких відомостей. Відповідні зміни внесено до статті 387 ККУ, якою передбачено кримінальну відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування.

Крім того, зміни до статті 236 КПК передбачають право особи, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії його проведення.

4) Сторона обвинувачення зобов\’язана обґрунтовувати необхідність вилучення оригіналів документів або їхніх копій, а також передбачити заборону вилучення електронних інформаційних систем та обов’язок сторони обвинувачення робити копії необхідної інформації без вилучення техніки, на якій вона зберігається, із залученням спеціаліста.

Виготовлені належним чином копії такої інформації прирівнюються до оригіналу з метою забезпечення їх доказової сили, що також дозволить у значній мірі захистити інтереси суб’єктів господарювання, які потерпають від фактичного блокування своєї діяльності внаслідок необґрунтованого вилучення комп’ютерної техніки та серверного обладнання в рамках кримінального провадження.

5) Доповнено перелік підстав для закриття кримінального провадження.
Зокрема, кримінальне провадження закривається у разі наявності не скасованої постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини першої статті 284 КПК, у кримінальному провадженні щодо того ж діяння, що розслідувалось з дотриманням вимог щодо підслідності.

6) Встановлено додаткові гарантії захисту особи, у житлі чи іншому володінні якої здійснено обшук із застосуванням відеофіксації, від розголошення відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи.

З метою підготовки до судового розгляду суд розглядатиме клопотання учасників судового провадження про здійснення судового розгляду у закритому судовому засіданні, та вирішуватиме це питання згідно з вимогами статті 27 КПК.

7) Розширено повноваження КМУ у сфері здійснення контролю з метою узагальнення відомостей про порушення прав чи законних інтересів осіб правоохоронними органами та підготовки керівникам цих органів обов’язкових до розгляду рекомендацій.
Про це інформує Олександр МАЛИЙ, начальник Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.