Реалізація громадянами права на судовий захист

Реалізація громадянами права на судовий захистКонституція України гарантує громадянам право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Крім того, кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Право особи на судовий захист передбачає, що кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом.

Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють місцеві суди, апеляційні суди та Верховний суд України.

Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законодавством порядку в суді будь-якої інстанції. При цьому, суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні процесуальних обов’язків, визначених процесуальним законом.

Варто зауважити, що іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають право на судовий захист в Україні нарівні з громадянами і юридичними особами України.

Суди спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. Однак, незважаючи на спеціалізацію судів, головне завдання, що стоїть перед усіма без винятку судами – це захист прав та законних інтересів людей від будь-якого свавілля як з боку інших осіб, так і з боку державних органів.

При реалізації права на справедливий суд кожен має право на професійну правничу допомогу, яку у випадках, визначених законом, держава забезпечує безоплатно.

Гарантією створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя є безоплатна вторинна правова допомога, яка включає послуги захисту; представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Право на отримання такої правової допомоги мають певні категорії осіб, визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

Для надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні діють центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, які залучаються до надання такої правової допомоги.

Отримати безоплатну вторинну правову допомогу мешканці Чернівецької області можуть звернувшись до Вижницького (м. Вижниця, вул. Українська, 100-Б), Кельменецького (смт. Кельменці, вул. Довженка, 9) чи Чернівецького (м. Чернівці, вул. Університетська, 1) місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до бюро правової допомоги, які функціонують у кожному районі області.

Зверніть увагу! Зазначені центри забезпечують надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах (а також таких, що стосуються захисту прав та інтересів потерпілих і свідків в кримінальних провадженнях).

Для отримання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальних провадженнях (окрім тих, що стосуються захисту прав та інтересів потерпілих і свідків) необхідно звертатись до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області (м. Чернівці, вул. Аксенина, 5).

Отримати консультацію з правових питань, а також з будь-якого питання, що стосується надання допомоги адвоката за рахунок держави можна за єдиним телефонним номером системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 (дзвінки на зазначену телефонну лінії зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах країни є безкоштовними та приймаються цілодобово).

ЖАННА ПАТЄХІНА,
заступник директора
Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
у Чернівецькій області