ДФС БУКОВИНИ: АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ ЩОДО АДМІНІСТРУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ

Чи збільшились ставки екоподаток у в 2018 році та хто є платниками екоподатку?

2018 році ставки екоподатку збільшилися на 11,2 %! Нові ставки діють починаючи зі звітності за І квартал.

Платниками, як і раніше, залишаються суб\’єкти господарювання, які (п. 240.1 ПК): викидають забруднюючі речовини в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення; скидають забруднюючі речовини у водні об\’єкти; розміщують відходи; утворюють радіоактивні відходи; зберігають радіоактивні відходи понад установлений ліцензією строк.

Хто із суб’єктів господарювання може не сплачувати екоподаток?

Законодавством передбачено перелік СГ, які не сплачують екоподаток. До нього ввійшли: 1) підприємства, які: розміщують відходи як вторинну сировину на власних територіях (пп. 240.1.3, п. 240.5 ПК); до останнього дня звітного кварталу, у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір про повернення джерела за межі України підприємству – його виробнику (пп. 240.3.1 ПК); займаються радіоактивними відходами, що утворилися в результаті Чорнобильської катастрофи (пп. 240.3.2 ПК);

2) державні спеціалізовані підприємства, основна діяльність яких – зберігання, переробка, захоронення радіоактивних відходів, що є власністю держави, а також дезактивація радіаційно забруднених об\’єктів (п. 240.4 ПК).

Чи потрібно сплачувати екоподаток за викиди, здійснювані дизельними генераторами?

Дизельний генератор підпадає під визначення стаціонарного джерела забруднення, тому сплачувати екоподаток при його використанні доведеться. Це передбачено пп. 240.1.1 ПК. Нагадаємо, під стаціонарним джерелом забруднення ПК розуміє підприємство, цех, агрегат, установку або інший нерухомий об\’єкт, який зберігає свої просторові координати протягом певного часу та здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу (пп. 14.1.230).

Тобто дизельні генератори та інші установки, що працюють на паливі, є стаціонарними джерелами забруднення. У цьому випадку об\’єктом і базою оподаткування є обсяги та види забруднюючих речовин, які генератор викидає в атмосферне повітря (пп. 242.1.1 ПК).

За якою формою та в який строк слід подавати декларацію з екоподатку в 2018 році?

Декларація з екоподатку подається за формою, затвердженою Наказом № 715. Звертаємо увагу платників, за звітні квартали 2018 року декларація подається, а податок сплачується в такі строки (згідно з Листом ДФС від 05.01.18 р. № 466/7/99-99-12-03-04-17):

За I квартал – 10 травня 2018 року та 18 травня 2018 року;

За II квартал – 9 серпня 2018 року та 17 серпня 2018 року;

За III квартал – 9 листопада 2018 року та 19 листопада 2018 року;

За IV квартал – 11 лютого 2019 року та 19 лютого 2019 року.

Декларація подається до органу ДФС: при здійсненні викидів стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря, скидів у водні об\’єкти, розміщенні відходів у спеціально відведених для цього місцях або на об\’єктах – за місцем розміщення таких джерел забруднення, об\’єктів і місць (пп. 250.2.1 ПК). утворенні радіоактивних відходів і тимчасовому їх розміщенні понад установлений у ліцензії строк – за місцезнаходженням платника на податковому обліку.

Якщо місце подання декларації не збігається з місцем перебування платника на податковому обліку, то до контролюючого органу, у якому такий платник зареєстрований, подається копія декларації в ті самі строки – протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу (п. 250.8 ПК).

Якщо платник має декілька джерел забруднення або місць розміщення відходів у різних адміністративно-територіальних одиницях (коди КОАТУУ різні), то декларація подається окремо за кожним джерелом та місцем розміщення.

Платник, який числиться на обліку в органі ДФС у місті з районним поділом, а джерела забруднення та місця розташування відходів знаходяться на території цього міста, може подати одну декларацію за місцем своєї податкової реєстрації.

Які додатки додаються до декларації з екоподатку при її заповненні?

Платники екоподатку разом із декларацією подають додатки 1–6.

Загальна частина декларації заповнюється всіма платниками, а додатки – залежно від того, яке джерело забруднення має підприємство.

Наприклад, підприємство, що здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу і скиди у водні об\’єкти, заповнює: загальну частину декларації;

додаток 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення»;

додаток 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об\’єкти».

При заповненні загальної частини декларації та додатків необхідно звернути увагу на такі моменти:

У додатках потрібно вказувати не назви ЗР, а їх коди, які наведено в додатках 7–9.

Одиниця виміру для розрахунку екоподатку – гривні з копійками.

У загальній частині декларації слід проставити відмітку про додані до неї додатки.

peredplata