Приватний підприємець зобов’язаний сплачувати до бюджету ПДФО із заробітної плати свого найманого працівника як податковий агент

Згідно Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) обов\’язки нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ покладено на податкового агента, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку і зобов\’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах статті 167 Кодексу.

Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету передбачено статтею 168 ПКУ, відповідно до якої податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI (із змінами та доповненнями).

У пп. «а» пп. 168.4.5 ПКУ зазначено, що приватний підприємець, відповідальний за нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб (податковий агент), сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету за місцем реєстрації в органах державної податкової служби.

Відповідно до п. 51.1 та п. 176.2 ПКУ особи, які мають статус податкових агентів, зокрема, зобов\’язані:
• своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок;
• подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

Форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку і Порядок її заповнення та подання податковими агентами затверджені наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020.

Книга обліку доходів платника єдиного податку заповнюється за фактом отримання оплати
Згідно з п.292.6 ст.292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу), дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

Реєстрація платника єдиного податку відповідно до норм Податкового кодексу
Згідно з ст. 298 Податкового кодексу України зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої груп, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

Крім того, доходи, отримані такою фізичною особою – підприємцем в період починаючи з дати подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, включаються до податкової декларації платника єдиного податку за перший податковий період.
Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця (п.295.1 ст.295 ПКУ).

Новини Партнерів