Першотравнева прокуратура Чернівців готова відповідати на інформаційні запити

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 09.05.11 запити на інформацію можуть подаватись на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться у спеціально відведеному місці – кабінеті № 1, який знаходиться у приміщенні прокуратури Першотравневого району м.Чернівці по вул. Канюка, 25 м. Чернівці.

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

Запити на інформацію подаються:

-адресу електронної пошти: pt.rn.cv@gmail.com.

-тел/факс: 0372-52-20-36

Запит на інформацію має містити (стаття 19 Закону):

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію розроблено відповідні форми запитів, які можна отримати у кабінеті «Доступу до публічної інформації» та на даному веб-сайті.

У разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту прокурором прокуратури району з питань забезпечення доступу до публічної інформації, який обов’язково зазначає в запиті своє ім’я та контактний телефон.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Стаття 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає забезпедних повноважень прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту, якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону; якщо особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; якщо не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених статтею 19 цього Закону.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

У відповідності до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Про це повідомили в Першотравневій прокуратурі.

peredplata