ЛІТОПИС УПА

ЛІТОПИС УПАВидавництво “Літопис УПА” заснували в 1973 році колишні вояки УПА, які в результаті Великого рейду 1947-49 рр. опинилися в Західній Європі, а опісля в Північній Америці. “Літопис УПА” – це спільне видання Об’єднання колишніх Вояків УПА США і Канади та Товариства колишніх Вояків УПА ім. ґен. Тараса Чупринки в США і Канаді. Від початку заснування видавництва появилося 91 томи у чотирьох серіях, у яких публікуються документи і матеріали з історії ОУН та УПА. Основним завданням Видавництва є публікація та стимулювання досліджень цього періоду. Кожний том або група томів Літопису присвячені окремим темам. Частина з них охоплює історію УПА за певний період на Волині, Галичині, на українських землях під Польщею тощо.
Томи появляються не періодично, а в залежності від підготовки й опрацювання наступних. Перша серія – Основна – налічує 50 томів та базується на дoкументах, що їх рейдуючі частини і спецкур’єри переправили з України на Захід. Більшість із них походить з Архіву ЗП УГВР. Вийнятком є томи документів – 2, 6, 21 німецьких, чеських – 48, 51, польських – 22. Томи – 43, 44, 46, 49, 50 укладені на основі знайденого в 2004 архіву в с. Озерна Тернопільської області.
Друга, Нова серія (започаткована в 1995 р.), нараховує 15 томів, інші перебувають на різних стадіях підготовки. Вона охоплює документи з архівів (ЦДАГОУ, ЦДАВОУ, СБУ, обласних Західної України). Серія виходить під ґрифом не лише Літопису УПА, але й Інституту української археоґрафіїї ім. М. С. Грушевського НАН України, Державного комітету архівів України та Галузевого державного архіву СБУ. Третя серія Бібліотека (заснована у 2000 р.) видає дослідження та спогади. В серії вийшло 9 томів, ще декілька готуються до друку.
Для ширшого загалу та пополяризації визвольної боротьби започатковано четверту серію “Події і Люди”, в якій опубліковано 17 книг: біографічні дослідження про Романа Шухевича та Степана Бандеру – М. Посівнича; президента УГВР Кирила Осьмака – Н. Осьмак; про УГВР; Петра Федуна – “Полтави” – М. Романюка; спогади – про Миколу Твердохліба – “Грома”, родину Левицьких, Петра Потічного і Миколи Андрущука; Людмилу Фою, Галину Голояд – “Марта Гай”, Ярослава Богдана – “Всеволод Рамзенко” – В. Іванченко, О. Іщук, Н. Ніколаєва; Осипа Дяківа – “Горновий”, Зиновія Тершаківця – “Федора” – В. Мороза; Василя Сенчака – “Ворона” – Д. Проданик; Брати Бусли. Життя за Україну – О. Іщук, І. Марчук. Планується видавати інші дослідження і спогади.
Багато уваги у виданнях Літопису УПА приділено Волині, де 1942 року створилася УПА. Томи 1, 2, 5 і 27 Основої серії, 1, 2, 8, 11, 14 Нової серії та 1, 7, 8 серії Бібліотека присвячені Волині. Томи 6, 7 і 21 Основої серії містять німецькі документи про українське підпілля на цій території. Інші томи Нової серії (від 2 до 8) також пов’язані з Волинню та Поліссям. Загалом матеріали про діяльність УПА і Збройного підпілля на Волині займають 18 томів.
Другий реґіон, який широко представлено в книгах Літопису – Закерзоння. Причиною цього, принаймі на початковій стадії розвитку Видавництва, стала досить велика кількість матеріалів з цього терену. Більшість з них принесли рейдуючі відділи та кур’єри, які курсували між Західною Німеччиною та Україною. До того ж, засновниками й активістами Літопису УПА були вихідці із Закерзоння. Дані документи увійшли до томів 13-17, 22, 28-31, 33, 34, 37, 39 і 40 Основої серії та 2, 3 і 4 серії Бібліотека (разом 17 книг).
Документи з Поділля, переважно з Тернопільської області, уміщено в томах 11, 12, 43, 44, 46, 49, 50 Основної серії й частково у томах 3-8 Нової серії. Карпатському реґіонові (Дрогобиччина та Івано-Франківщина) присвячено томи 3, 4, 18 i 19 Основої серії та том 6 серії Бібліотека.
За змістом видання класифікують: Спогади подано в Основній серії: т. 5 (Волинь і Полісся. Німецька окупація), т. 15 (Костя Гіммельрайха), т. 18 (спогади групи УПА “Говерля”), т. 27 (Романа Петренка), т. 28 (Марії Савчин), т. 29 (Івана Гарасиміва), т. 30 (Степана Стебельського та Олекси Конопадського), т. 31 (спогади вояків УПА з “Розточчя”), т. 37 (Івана Лика та Миколи Терефенка) та в серії Бібліотека: т. 1 (Юрія Ступницького), т. 3 (Ярослава Грицая), т. 4 (спогади Василя і Ярослави Левковичів, Івана Василевського-Путко).
Підпільна преса ОУН, УПА і УГВР опублікована в 8 книгах. Том 1 Нової серії містить видання (три журнали) Головного командування УПА. У тт. 3 і 4 Основої серії передруковано журнал “Чорний ліс”, у т. 16 – підпільні журнали Закерзоння, у т. 17 подано англомовні видання підпілля, а в т. 24 – передрук журналу “Ідея і Чин”. УГВР присвячено 4 книги – тт. 8, 9, 10 і 26 Основної серії.
Чотири книги Літопису присвячено біографіям – Кирила Осьмака, Президента УГВР (т. 41 Основної серії), Катерини Зарицької, керівника УЧХ (т. 8 серії Бібліотека) і в 2007 році до 100-ліття з дня народження ген. Романа Шухевича – “Тараса Чупринки” видано дві книги – документів (10 том Нової Серії) та спогадів (45 том Основної серії).
У двох томах Основої серії – 23 і 32 зібрано матеріяли про медичну службу УПА – Український Червоний Хрест. Цієї теми торкаються документи тт. 2 і 8 Нової серії, а також т. 7 авторства Володимира Ковальчука серії Бібліотека.
Полеглим воякам УПА присвячено два томи Основої серії – 11 і 36. Перший із них стосується Тернопільщини, а другий – Львівщини. Інформацію про полеглих вояків містять інші книги, як наприклад, тт. 33, 39, 40, а також книга “Повстанські могили” (про загиблих на Закерзонні). Побіжні згадки можна знайти у подальших книгах і радянських документах.
Дві книги серії Бібліотека – тт. 5 (Львівщина) і 6 (Дрогобиччина) – це реєстр осіб, причетних до визвольної боротьби та подано списки радянських агентів. У тт. 43, 44 і 46 Основної серії вміщено протоколи допитів СБ ОУН з Тернопільщини та подано боротьбу з агентурою.
Тексти і ноти понад 600 пісень УПА, які зібрав і опрацював композитор Зеновій Лавришин, уміщено в т. 25 Основої серії. Том 38 наводить схеми й описи криївок і бункерів УПА, узяті з Архіву внутрішніх військ НКВД-МГБ СРСР. В 47-му томі “Підпільна Пошта України” передано багатий мистецький та кольоровий діапазон марок. Український визвольний рух був єдиним серед поневолених народів світу, який у XX столітті зумів налагодити і дати повноцінне життя такому важливому атрибуту державності як поштова справа і її знаки. Радянські протоколи допитів полонених керівників УПА, яких згодом розстріляли, увійшли до тт. 9, 15 Нової серії. Подані документи детально описують організаційну структуру підпілля та його діяльність.
Томи 20 і 35 – покажчики до тт. 1-34 Основої серії, тт. 1-3 Нової серії, тт. 1-3 серії Бібліотека та книги “Повстанські могили”. Історія, діяльність та біографії усіх, хто спричинився до появи видань Літопису описана у 42 томі Основної серії.
Як доповнене ілюстроване видання, Літопис щорічно із 2004 року видає настінні календарі із тематикою про УПА з відзначеними історичними подіями, фотографіями тощо. Електронний опис видань Літопису можна знайти на веб-сторінці www.litopysupa.com, де до кожного тому подано вступні статті та резюме англійською мовою.
Видавництво Літопис УПА зробило за свою історію чимало. Зібрано багато документів і матеріалів, які становлять інтерес як для дослідників, так і для ширшого кола читачів. Опубліковані томи безкоштовно розсилаються по бібліотеках як України так і цілого світу. Колектив Літопису УПА працює безкоштовно на громадських засадах і оплачує тільки друкарські роботи. Цей факт допомагає зрозуміти, чому групі колишніх вояків УПА та їх симпатиків вдається забезпечити постійний ріст Видавництва й продовження цієї важливої праці – підготовки наступних 25 видань.
Микола Посівнич